Sökning: "män med många barn"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden män med många barn.

 1. 1. Upplevelse av miljöansvar ur ett genusperspektiv -En studie om studenters på Örebro Universitet upplevda miljöansvar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Magnusson; Wilma Wisting Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Experienced environmental responsibility; gender; gender differences; environment; environmental behavior;

  Sammanfattning : Many people in Sweden have big interest in environmental questions regarding our climate. People are concerned about the increasing temperatures and the consequences that comes with it. This leads to more people trying to live sustainable. LÄS MER

 2. 2. Svaga och hjälplösa kvinnor i Huryle : En kvalitativ studie om framställningen av kvinnor i spelserien The Legend of Zelda

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :William Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spelbranschen är en av de snabbast växande marknader men den är också kritiserad för att vara mansdominerad och sexistisk. Tidigare forskning om genus inom spel, visar att en majoritet av spelutvecklare är män och en effekt av detta är att spelen många gånger är gjorda för just män. LÄS MER

 3. 3. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Linda Nyberg; Fanny Svensson; [2020]
  Nyckelord :häst; ryttare; muntlig historia; genus; ridsport;

  Sammanfattning : The change of eventing over time with focus on participation, safety and injuries Eventing is equestrians’ version of a triathlon were the cross country phase is the most challenging of the three and can result in serious injuries. Every year there are a few reported deaths due to eventing despite equestrian federations major focus on safety. LÄS MER

 4. 4. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER

 5. 5. Är D-vitamintillskott lösningen på den globala fetmaepidemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agnessa Meiton; Gustav Ohlsson; [2019-06-25]
  Nyckelord :D-vitamin; fetma; övervikt; d-vitaminsupplementering; viktminskning; vitamin D; obesity; overweight; vitamin D supplementation; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: D-vitaminets samtliga funktioner i kroppen är svåra att förstå på grund av dess medverkan i många olika processer. Det är känt att fetma är associerat med låga koncentrationer av 25(OH)D i blodet. I flera studier har man sett en korrelation mellan 25(OH)D och fettmassa samt BMI. LÄS MER