Sökning: "män mord kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden män mord kvinnor.

 1. 1. Sjuksköterskor kan hjälpa utsatta kvinnor : En litteraturstudie som belyser sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Levin; Emma Rydberg; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; våld i nära relation; identifiering;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund:  Våld i nära relation (VINR) är ett folkhälsoproblem som orsakar lidande och ohälsa samt ekonomiska kostnader för samhället. Kvinnor drabbas i större utsträckning av allvarligare övergrepp än män. Runt om i världen begås 38 procent av alla mord på kvinnor av en intim partner. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors brottslighet : En studie av kvinnors våldsbrott från Norrmalms centralfängelse och Landskronas tvångsarbetsanstalt 1879-1908

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tova Melin Grektorp; [2022]
  Nyckelord :Brottslighet Kvinnor Norrmalm Landskrona;

  Sammanfattning : Den här undersökningens syfte har varit att undersöka vilka våldsbrott kvinnor begick på Norrmalms centralfängelse mellan åren 1879 till 1892 samt Landskronas tvångsanstalt mellan åren 1890 till 1908. Undersökningen har bestått av frågeställningar som berör vilka våldsbrott kvinnorna begick, vilka straffpåföljder som våldsbrotten resulterade i samt om det gick att urskilja eventuella skillnader samt likheter mellan anstalterna. LÄS MER

 3. 3. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER

 4. 4. Trygghet i offentliga rum : En genusfallstudie om trygghetsupplevelsen i Marieberg och dess sociala hinder för män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nelly Lailo; [2020]
  Nyckelord :Safety; fear; gender; public space; social sustainability; Trygghet; rädsla; genus; offentliga rum; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Trygghetsupplevelsen i offentliga rum har blivit en alltmer central fråga inom mediedebatten om staden på grund av nyhetsupplysningarna av terrordåd, organiserad brottslighet och mord. Otäcka incidenter förhöjer människors rädsla och gör att offentliga rum kopplas samman med otrygghetskänslor. LÄS MER

 5. 5. Hur porträtteras hedersmord i svenska media under tidsperioden 2015-2016. En diskursanalys.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Wilma Åberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; Hedersmord; Media; Dagstidningar; Sverige; Diskursanalys; Immigration.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har ett stort utrymme i allmänheten och är ofta det första som bildar en uppfattning hos läsaren om specifika nyhetshändelser. Hedersmord har på senare år fått stort medialt utrymme. LÄS MER