Sökning: "män och kvinnor under pandemi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden män och kvinnor under pandemi.

 1. 1. Student Perspectives of Hope, Stress, and Social Support Provision from Teachers during the COVID-19 Pandemic

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mikaela Lillbäck; [2021]
  Nyckelord :pandemic; covid-19; students; teachers; stress; hope; social support; emotional support; instrumental support; informational support; appraisal support; pandemi; covid-19; studenter; lärare; stress; hopp; socialt stöd; emotionellt stöd; instrumentellt stöd; informativt stöd; värderande stöd;

  Sammanfattning : The present study investigated the relationship between hope, stress, and social support provision from teachers during the COVID-19 pandemic. The participants were 80 students (i.e., 34 males; 46 females) ranging in age from 16 to 22 from multiple gymnasiums across Sweden. LÄS MER

 2. 2. Två ParalLella pandemier : En kvantitativ studie om fysisk aktivitet och stillasittande vanor före samt under Covid-19-pandemin.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nawar Arouk; [2021]
  Nyckelord :activity; Covid-19; inactivity; pandemic; physical; sedentary; aktivitet; Covid-19; fysisk; inaktivitet; livsstil; pandemin; stillasittande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och stillasittande är två av de främsta riskfaktorerna för försämrad hälsa och det sist nämnda betraktas som en pandemi. I Mars 2020 deklarerades spridningen av Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 3. 3. "I trust the influencer, do you?" : A quantitative study on Instagram users' level of activity and experience of trust towards influencers regarding purchase intentions during covid-19.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Ljungberg; Mathilda Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Influencer; covid-19; Instagram; trust; activity; gender; age; Influencer; covid-19; Instagram; förtroende; aktivitet; kön; ålder;

  Sammanfattning : People have now lived through a pandemic for over a year, where many parts of the world have undergone big changes. Such as, restrictions, which has made us keep physical contact with other people to the bare minimum. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemins konsekvenser av mäns våld mot kvinnor i nära relationer : data från 9 länder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Men s violence against women; intimate partner violence; domestic violence; home quarantine; pandemic; covid-19; Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; våld i hemmet; hemisolering; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Introduktion: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och ett brott mot mänskliga rättigheter. Under 2020-2021, påverkas hela världen av covid-19-pandemin, med restriktioner som hemkarantän och arbeta hemifrån har detta även resulterat i en social isolering, minskat socialt stödsystem samt ökat våld mot kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Den psykiska ohälsan under en pandemi : Hur påverkar boendesitutionen individer i Skaraborgs psykiska hälsa under covid-19?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Malmström; Oline Engström; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; GAD; depression; living conditions; gender differences; Covid-19; GAD; depression; boendesituation; könsskillnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige genomgår en pandemi och restriktioner kring bland annat socialt umgänge har uppstått. Detta har väckt intresset att undersöka konsekvenser för individens mående. Syfte: Denna studie ser till den psykiska ohälsan i Skaraborg och skillnader mellan boendesituationer och kön. LÄS MER