Sökning: "män och kvinnor verbal kommunikation"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden män och kvinnor verbal kommunikation.

 1. 6. Kvinnor söker efter information, män vill bli uppdaterade : Genusperspektiv på revisionsmöten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Fallemark; Sara Öström; [2008]
  Nyckelord :Revision; Genus; Kommunikation;

  Sammanfattning : På 70-talet startades en debatt om skillnaden mellan biologiskt och socialt konstruerat kön och ordet genus kom att bli benämningen på det sociala könet. Forskare idag menar att det inte är en slump att kvinnor oftare än män väljer yrken som kräver en högre social kompetens, då könen besitter olika egenskaper. LÄS MER

 2. 7. Konstruktionen av företagare som diskursiva subjekt : en diskursanalytisk studie av hur kvinnor och män representeras som företagare i tidningen Eget Företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Jennie Högström; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Företagare; diskurs; representation; kön; genus; etnicitet; diskursanalys; poststrukturalism; feminism; Eget Företag; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Given the possibility that the world, as we know it, is a consequence of human interaction and verbal communication our understanding of the world can be seen as contingent rather than essentially given. Conceptions such as "entrepreneur", "woman" and "man" can then be understood as socially constructed subjects. LÄS MER

 3. 8. Kvinnors och mäns kommunikation: utifrån ett sociologiskt och socialbiologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Walter Soares; [2001]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Finns det några skillnader i hur kvinnor och män kommunicerar? Vad finns skrivet om kvinnors och mäns kommunikation? Under historiens gång har det funnits olika teorier om kvinnors och mäns lik- och olikheter när det gäller deras kommunikativa beteende. Är kvinnors och mäns sätt att kommunicera och tänka påverkade av vårt biologiska/kön? Eller är vi präglade av vårt sociala/kön det vill säga de kulturella förväntningar som ställs på oss redan från barndomen i vårt uppväxt miljö? Uppsatsen syftar till att göra en kritisk översikt av olika feministiska studier som handlar om kvinnors och mäns kommunikation. LÄS MER