Sökning: "män som köper sex"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden män som köper sex.

 1. 1. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 2. 2. Beteendeförändring hos män som köper sex : ur yrkesverksammas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Hertzberg; [2020]
  Nyckelord :sex buyers; changing behavior; sex trade; men who buy sex; prostitution; sexköpare; beteendeförändring; sexhandel; män som köper sex; prostitution;

  Sammanfattning : I arbetet mot människohandel och prostitution understryks vikten av att minska efterfrågan på sexköp, det vill säga att få män sluta köpa sex. Med detta är det därför relevant att skapa en förståelse för hur man kan få sexköpare att ändra sitt beteende för att på så sätt stoppa den sexuella exploatering av kvinnor som sker genom sexhandel. LÄS MER

 3. 3. Samverkansarbetet mot prostitution i Stockholm : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jennifer Bäck; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Prostitution; Människohandel; Främjande samverkan; Hindrande samverkan; Utvecklingsområden för samverkan;

  Sammanfattning : Trots förbudet av att köpa sexuella tjänster så sker det året runt och dygnet runt. I Sverige är det främst män runt om i Stockholm som köper sexuella tjänster av kvinnor, barn och män som de söker upp ute på gatan eller genom internet (Mujaj & Netscher, 2015). LÄS MER

 4. 4. "Var och varannan man" : En kvalitativ studie om det förebyggande arbetet mot mäns sexköp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmus Björnholt; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :Sexköp; prostitution; förebyggande arbete; KAST-mottagningar; metoder; köpare av sexuella tjänster; mäns våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Idag ligger samhällets fokus kring prostitution framförallt på den som säljer sin kropp men detbehövs mer kunskap om mäns sexköpande för att verkligen få en djupgående och rättvisandebild av prostitution som fenomen. 2017 började en Nationell strategi för att förebygga ochbekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla, vilken har som syfte att nå målet att mäns våld motkvinnor helt ska upphöra. LÄS MER

 5. 5. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER