Sökning: "människa"

Visar resultat 1 - 5 av 1798 uppsatser innehållade ordet människa.

 1. 1. Fragment av forntida Helgö : En osteoarkeologisk och tafonomisk studie med fokus på djur, rum, praktik och handling utifrån animalt benmaterial från Husgrupp 4 på Helgö

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Sabina Wahlstedt; [2019]
  Nyckelord :Helgö; Iron Age husbandry; animal human relations; taphonomy; spatial analysis; social zooarchaeology; Helgö; järnålder; djurhållning; relationer djur människa; tafonomi; rumslig analys; social zooarkeologi;

  Sammanfattning : Zooarchaeological material from prehistoric settlements usually make up a large amount of the archaeological record. Despite this, research on the material is seldom utilized to its full potential. This is very much the case for the famous iron age settlement at Helgö. LÄS MER

 2. 2. Impact of human caregiving style on the dog-human bond

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :Anthrozoology; ; attachment style; caregiving style; ; dog behaviour; ;

  Sammanfattning : Research about attachment behaviours of dogs as a response to human caregiving behaviour as well as the owner’s view of the relationship, is of relevance for the welfare of the dog and the owner. Dogs have been obser-ved showing similar attachment behaviours toward humans as seen in child-ren toward a parent. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under klimakteriet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Andersson; Josefine Fredling; [2019]
  Nyckelord :Klimakteriet; Sexualitet; Sexuell hälsa; Sexuellt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Klimakteriet är en hormonell omställning och innebär förändringar samt ett slut på kvinnans fertila år. Alla kvinnor genomgår samma hormonella förändringar under klimakteriet men det är individuellt hur det upplevs. Sexualitet är en av de grundläggande drifterna och något som är centralt i livet som människa. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar en verkställande direktör? : En kvalitativ studie om vilka faktorer som motiverar en person att ha en ledande roll i ett företag.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Vikner; Rebecca Bagge; [2019]
  Nyckelord :Motivation; drives; executive directors; leaders; CEO; Motivation; drivkrafter; verkställande direktör; ledare; VD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället behöver ledare inom många olika områden för att utvecklas och förändras. Dessa personer har visat sig ha gemensamma beteenden så som att sätta tydliga mål, finna ett inre syfte och ha passion i det som de gör. LÄS MER

 5. 5. Safety system design in human-robot collaboration : Implementation for a demonstrator case in compliance with ISO/TS 15066

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carolin Schaffert; [2019]
  Nyckelord :human-robot collaboration; HRC and safety; human-robot interaction and safety;

  Sammanfattning : A close collaboration between humans and robots is one approach to achieve flexible production flows and a high degree of automation at the same time. In human-robot collaboration, both entities work alongside each other in a fenceless, shared environment. LÄS MER