Sökning: "människan och internet"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden människan och internet.

 1. 1. Ät rätt – Lev väl!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jimmie Hellström; [2020-08-17]
  Nyckelord :Ehälsolitteracitet; Fysisk aktivitet; Hälsobudskap; Hälsopromotion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion med inriktning kost vid Göteborgs universitetNivå: GrundnivåHandledare: Marianne Pipping EkströmExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 42 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020Nyckelord: Ehälsolitteracitet, Fysisk aktivitet, Hälsobudskap, Hälsopromotion,Kommunikation, Kommunikationsprocessen, Sociala medier,.. LÄS MER

 2. 2. En teoretisk studie kring smarta fabrikers inverkan på effektivitet och ekonomi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oscar Ramsten; Tarek Jannusi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den industriella revolutionen, som startade i början av 1700-talet, var ett startskott till alla framsteg inom vetenskap och har haft en enorm påverkan på hur den industriella produktionen ser ut idag. Dagens aktiva revolution är den fjärde revolutionen, Industri 4.0. Industri 4. LÄS MER

 3. 3. Sekten - den "färdigpaketerade" lösningen : En kvalitativ studie om hur ensamhet och sökandet efter tillhörighet kan leda till ett sektmedlemskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna-Karin Pieti; [2020]
  Nyckelord :Social belongingness; existential loneliness; individualism; cult; ascence of the collective; Social tillhörighet; existentiell ensamhet; individualism; sekt; avsaknad av kollektivet;

  Sammanfattning : Ensamhet och bristen på tillhörighet bland människor i det moderna samhället är ett utbrett och växande problem. Strävan efter individualitet och självuppfyllelse präglar individer i det moderna individuella samhället – ett samhälle där friheten och möjligheterna även genererar i rädsla, ångest, otrygghet och existentiell ensamhet (Bauman, 2002). LÄS MER

 4. 4. Uppkopplad eller bortkopplad : Internets påverkan på sjömän

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Linus Woxell; Joakim Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Shippng; Mental health; affinity; social contact; Online; Internet effects; Sjöfart; psykisk hälsa; samhörighet; social kontakt; uppkoppling; internets påverkan;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa och stress är ett stort problem i dagens samhälle och det gäller även i sjöfartsbranschen. Påverkan av dessa problem vid den isolering som en sjöman utsätts för kan vara stor. Mobilen och internet har hjälpt till att minska utsträckningen av isolering men kan det skapa nya problem är frågan. LÄS MER

 5. 5. Vad händer när ingenting händer? En studie om att "göra ingenting" och dess relation till självreflektion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Andersson; Hanna Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :“Göra ingenting”; självreflektion; Theory of Planned Behavior; Self-Reflection and Insight Scale; The seeking system of the brain; Social Sciences;

  Sammanfattning : Our ability, and in extension our need, to constantly be stimulated has increased dramatically in the recent decades. We humans seem to have a hard time just being, and when we find ourselves in these situations we tend to seek stimuli as quickly as possible, and to some extent even negative ones. LÄS MER