Sökning: "människan och naturen"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden människan och naturen.

 1. 1. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 2. 2. Ranking av ekosystemtjänster kopplade till urbana träd : En avgränsad metodstudie i Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sara Bjerenius; [2019]
  Nyckelord :Urbana träd; Ekosystemtjänster; Ranking; Stadsträd; Biovetenskap;

  Sammanfattning : Människan är beroende av de ekosystemtjänster som naturen bidrar med, i staden är människan inte alltid medveten om dessa ekosystemtjänster och kan lätt förbise dessa. Träden i städerna förser stadsborna med fler ekosystemtjänster än de är medvetna om. LÄS MER

 3. 3. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 4. 4. Ben från vilt som resurs - ett ekologiskt material för produktdesign?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ragnar Hagström; [2019]
  Nyckelord :Ben; hållbar utveckling; emotional design; material driven design;

  Sammanfattning : Den här studien visar hur ben från vilda djur, i kombination med benlim, kan tas till vara och användas som ett material för produktdesign. Studier visar även hur användare sannolikt kommer reagera på det. Detta genom att materialet som utvecklats utvärderades genom dels tekniska experiment, men också användarstudier. LÄS MER

 5. 5. Finns det mikroplaster i Lunds dagvatten och fungerar densitetseparation som analysmetod?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Timothy Williams; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Dagvatten; Plast; Vatten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Microplastics are being found in large amounts in the environment. In samples from Sweden’s west coast 4000-100000 particles of microplastic/kilogram of dry samplewas found. One of the larger pathways into theenvironment for microplastic is believed to be stormwater. Yet there is no standard method to analyse this pollution. LÄS MER