Sökning: "människan"

Visar resultat 1 - 5 av 4001 uppsatser innehållade ordet människan.

 1. 1. "När han skriker är det jobbigt för alla". - En kvalitativ studie som beskriver nio förskollärares uppfattningar av tydliggörande pedagogik som ett inkluderingsverktyg i förskolans lärmiljö utomhus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Axelsson Odinge; Monica Hernod Söderberg; Anna-Carin Rödjegård; [2024-02-01]
  Nyckelord :inkludering; tydliggörande pedagogik; lärmiljö utomhus; specialpedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen undersöka nio förskollärares uppfattningar av fenomenet tydliggörande pedagogik som inkluderingsverktyg i lärmiljön utomhus. Studien placerar sig i kontaktytan mellan forskning om inkludering, tillgängliga lärmiljöer utomhus och den praktiska tillämpningen av tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Saga Wärnerson; Wilma Larsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integriteten är svår att bevara när personer befinner sig i en vårdmiljö. Där är individen vanligtvis beroende av andra för att få den vård som krävs och behovet av integritet ser ofta olika ut beroende på sjukdomstillståndet patienterna befinner sig i. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsmålvakters antecipation under straffläggning : Betydelsen av explicit kontextuell information

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hampus Abrahamsson; [2024]
  Nyckelord :Antecipation; Fotballgoalkeepers; Bayesian theory; explicit contextual prior information; kinematic information; Antecipation; Fotbollsmålvakter; Bayesiansk teori; explicit kontextuell förhandsinformation; kinematisk information;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera effekten av explicit kontextuell förhandsinformation på olika reliabilitetsnivåer hos fotbollsmålvakters förmåga att rädda straffar. Hypotesen som sattes utgick från att det skulle finnas en effekt av kontextuell förhandsinformation under förhållandet med stark handlingstendens, samtidigt skulle det inte finnas någon effekt av kontextuell förhandsinformation på målvakters förmåga vid förhållandet av svag handlingstendens. LÄS MER

 4. 4. Sexuell hälsa under klimakteriet hos kvinnor i Sverige-En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser, en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Jakhammer; Henny Karlberg Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Nyckelord Kvinnohälsa; Klimakteriet; Sexuell hälsa; Barnmorska; Partnerskapsteorin; Jämställd hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sexuell hälsa kräver att alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas. I klimakteriet är det inte ovanligt att kvinnor upplever att sexualiteten påverkas. Hur klimakteriet påverkar kvinnor är individuellt och mångfacetterat. LÄS MER

 5. 5. Borta bra, men hemma bäst? : en kvalitativ fallstudie om hur den mobila livstilen vanlife utmanar det traditionella, platsbundna hemmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elin Hallin; Filip Aulin; [2024]
  Nyckelord :Mobilitet; Hemmet; Vanlife; Privilegium; Senmodernitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie som studerar hur man i den mobila livsstilen vanlife tvingas omförhandla idén om hemmet när man bryter sig loss från det traditonella, platsbundna livet. Vanlife är en mobil livsstil som skiljer sig från andra rörliga boendeformer, eftersom hemmet tas nu med på resan snarare än det lämnas kvar. LÄS MER