Sökning: "människans bästa vän"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden människans bästa vän.

 1. 1. ”När jag tänkt att nä men nu orkar jag inte mer, […] tittar han på mig och så… Nu går vi ut säger han.” : En kvalitativ studie av hundens betydelse för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jacqueline Engström; Theodora Giannaki; [2020]
  Nyckelord :Hund; Psykisk hälsa-hund; Psykisk ohälsa; Anknytning; Social responsivitet;

  Sammanfattning : Syfte: Hunden har varit människans bästa vän i tusentals år, på senare år har hunden börjat användas som hjälpmedel i olika former av behandling. Psykisk ohälsa är ett växande problem, men forskning kring alternativa former av behandlingar är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Människans Bästa Vän : En Litteraturöversikt om Hundens påverkan på Äldre med Demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maram Issa; Sandra Hult; [2019]
  Nyckelord :dementia; dog; elder; influence; well-being; demens; hund; påverkan; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden har ökat kraftigt och att människanslivslängd tenderar att öka kan bidra till ett större vårdbehov i framtiden. Demenssjukdomdrabbar främst äldre men är ingen normal del av åldrandet och har ofta enkronisk eller progressiv karaktär med både fysisk och psykologisk påverkan. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av vårdhunden för personer med demenssjukdom- ett komplement med fyra tassar i demensvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :therapy dog; dementia; person centered care; Vårdhund; Demens; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Hunden har kallats "människans bästa vän" kanske är den också det. Vårdhunden har blivit vanligare på såväl sjukhus som i kommunal vårdmiljö och kan vara ett icke-farmakologiskt komplement i omvårdnaden för personer med demenssjukdom.Syftet: Att granska vilken inverkan vårdhunden har för personer med demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Människans bästa vän : Anställdas förhållande till sina mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marcus Berggren; Olivia Melin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur förhåller sig chefer inom banksektorn till mobilanvändande under arbetstid?   Syfte: Studiens primära syfte är att undersöka chefers inställning till mobilanvändande under arbetstid. Studien vill även bidra till att medvetandegöra organisationer om anställdas förhållningssätt till privat mobilanvändande under arbetstid. LÄS MER

 5. 5. Människans bästa vän och dess namn : Språkvetenskaplig studie på samtida hundnamn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Helén Davidsson; [2017]
  Nyckelord :Namnforskning; djurnamnsforskning; hundnamnsforskning;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks huruvida det är någon skillnad på namnen och namngivningen mellan fem olika hundraser. Metoden tillämpas via enkäter, vilka är delade på sociala media. 85 stycken namn från vardera ras studeras. Arbetet visar på att hundens egenskaper, mentalitet samt utseende spelar in på vilken typ av namn den får. LÄS MER