Sökning: "människans behov teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden människans behov teknik.

 1. 1. Tjejers upplevelser av skolrelaterad stress i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellen Svedjeland; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt    Skolrelaterad stress har ökat markant de senaste decennierna och framför allt hos gruppen tjejer. Höga krav och hög arbetsbelastning i skolan har uppmärksammats som bidragande orsaker till elevernas ökade stressnivåer. LÄS MER

 2. 2. Moving Toward Green Production Systems in the Pharmaceutical Industry : Implementing Artificial Intelligence to Increase Environmental Efforts in SMEs

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHARMILA PATEL; MARIAM RABIZADEGAN; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Small and Medium Sized Enterprise SME ; Artificial Intelligence AI ; Environmental Sustainability; Green Performance Map; Production System; Läkemedelsindustrin; Små och Medelstora Företag SMF ; Artificiell Intelligens AI ; Miljömässig hållbarhet; Green Performance Map; Produktionssystem;

  Sammanfattning : The pharmaceutical sector is important for human health due to the increasing demand for medical products but is also a pollution and waste intensive industry. There is an urgent need for the industry to review its environmental footprints and simultaneously consider the industrial transformation called Industry 4.0. LÄS MER

 3. 3. Moving Toward Green Production Systems in the Pharmaceutical Industry : Implementing Artificial Intelligence to Increase Environmental Efforts in SMEs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHARMILA PATEL; MARIAM RABIZADEGAN; [2021]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Small and Medium Sized Enterprise SME ; Artificial Intelligence AI ; Environmental Sustainability; Green Performance Map; Production System; Läkemedelsindustrin; Små och Medelstora Företag SMF ; Artificiell Intelligens AI ; Miljömässig hållbarhet; Green Performance Map; Produktionssystem;

  Sammanfattning : The pharmaceutical sector is important for human health due to the increasing demand for medical products but is also a pollution and waste intensive industry. There is an urgent need for the industry to review its environmental footprints and simultaneously consider the industrial transformation called Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Självförsörjande flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Mikael Broliden; Hanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivitet; Off-grid; energilagring; vätgas; batterier; förnybar energi; långtidslagring; beräkning; simulering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the world becomes more aware of how human behavior affects the earth’s climate, higher environmental goals are also set. A sustainable energy system is one part of these environmental goals, and switching to only renewable energy is a tool to reach such goals. LÄS MER

 5. 5. Large-Scale Agile Transformation : A Case Study Conducted in the Banking Industry with a Focus on Organizational, Managerial, and Cultural Aspects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :AREEBA ZAMAN KHAN; SOPHIE ÅSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :Large-scale agile; agile transformations; organizational change; change management; SAFe; bank; Frontit; Storskalig agil transformation; organisatorisk förändring; förändringsledning; SAFe; bank; Frontit;

  Sammanfattning : In today's competitive market, established organizations need to adapt in order to survive. One way to do this is by transforming to agile. Since its origin in the IT industry, the agile approach has been embraced by several different industries. LÄS MER