Sökning: "människans omgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden människans omgivning.

 1. 1. En litteraturstudie om unga vuxnas upplevelser av att leva med depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Raha Nabavi; [2021]
  Nyckelord :depression; upplevelser; unga vuxna; unga vuxna med psykisk ohälsa; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat både nationellt och internationellt bland unga vuxna under de senaste åren. Psykisk ohälsa innebär nedsatt välbefinnande och psykisk obalans i människans dagliga liv. Idag lever ungefär 190 000 unga och unga vuxna med någon form av psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Optimal "Belt-in-Seat" : A study to evaluate the optimal positioning of a Belt in a car's frontal seats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Bryggman; [2020]
  Nyckelord :Seatbelt; Retractor performance; Spring cassette; Belt-in-Seat Seat-integrated belt; System force; Industrial design engineering; User experience; Säkerhetsbälte; Prestanda; Fjäder kassett; Bälte monterat i Säte; extraktion- och retraktions kraft; Teknisk design; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : The world is continuously moving, and so are the life on it. As our society is constantly evolving and the width of human needs are rising, do organization need to provide new solutions that can satisfy our needs. Consequently, every designer is going to meet new challenges whenever the situation calls for it. LÄS MER

 3. 3. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Nyckelord :skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Sammanfattning : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. LÄS MER

 4. 4. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Aaro; [2020]
  Nyckelord :Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Sammanfattning : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. LÄS MER

 5. 5. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Isabelle Lögdahl; [2020]
  Nyckelord :behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Sammanfattning : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. LÄS MER