Sökning: "människocentrerad design"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden människocentrerad design.

 1. 1. Utvecklandet av en chatt-applikation: Stötta människor med autism och intellektuell funktionsnedsättning att hitta vänner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Rebecka Gerdtham; [2021]
  Nyckelord :LSS; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; Människo-centrerad design; Chatt-applikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lagen (1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade säkerställer att människor med funktionsnedsättning får anpassat stöd för att kunna leva ett självständigt liv och känna sig delaktig i samhället. Trots detta är diskriminering av ens funktionsnedsättning vanligt och beror på att människor handlar utifrån fördomar där okunskap är den främsta anledningen. LÄS MER

 2. 2. Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Robert Kuch Wesolowski; [2021]
  Nyckelord :circular economy; service design; human-centered design; design principles; white goods; cirkulär ekonomi; tjänstedesign; människocentrerad design; designprinciper; vitvaror;

  Sammanfattning : I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. LÄS MER

 3. 3. The Future of Human-Robot Interaction : A socio-economic Scenario Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benedikt Krieger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advancing research in an interdisciplinary field such as robotics is a complex undertaking. Seldom, it is moved beyond the scope of an individual science and the challenges from other fields of research are incorporated. Research on Human-Robot Interaction (HRI) is attributed interdisciplinarity and, thus, is a case in point. LÄS MER

 4. 4. Exploring the design space of e-detailing through Magic Machine workshops to advance technologies for desirable futures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Iza Grasselli; [2020]
  Nyckelord :Pharmaceutical detailing; e-detailing; Magic Machine workshop; design fiction artifact; high-level design recommendation; Digitala verktyg för läkemedelskonsulenter; läkemedelskonsulenter; Magic Machine workshop; spekulativa design; design rekommendationer;

  Sammanfattning : Pharmaceutical detailing is moving to online environments because they are believed to save money, time, and be more convenient. Recently there has also been an increase in e-detailing due to the circumstances around COVID-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. Panta med Swish! Hur bör ett gränssnitt omformas för att effektivisera dess digitala utbetalningsmetod?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Marcus Jessen; [2020]
  Nyckelord :pantamera; pant; pantamera express; gränssnitt; interface; ux; arvola; design; grafisk profil; interaktionsdesign; människocentrerad design; human centred design; grafisk design och kommunikation; pekskärmsgränssnitt;

  Sammanfattning : Studien Panta med Swish! undersöker på vilket sätt pekskärmsgränssnittet för så kallade Pantamera Express-automater och i synnerhet dess digitala utbetalningsmetod kan göras mer effektivt. Baserat på användarintervjuer och analyser av det befintliga gränssnittet utvecklades först en pappersprototyp. LÄS MER