Sökning: "människohandel trafficking socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden människohandel trafficking socialt arbete.

 1. 1. Ett prioriterat eller eftersatt område? : En fallstudie om hur arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål styrs och utförs nationellt, regionalt och lokalt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Jacobsson; Sara Åblad; [2020]
  Nyckelord :prostitution; human trafficking for sexual purposes; case study; police; social services; Jönköping; institutional theory; adherence; governing directives; prostitution; människohandel för sexuella ändamål; fallstudie; polis; socialtjänst; Jönköping; institutionell teori; efterföljsamhet; styrande direktiv;

  Sammanfattning : Prostitution and human trafficking for sexual purposes is by the government seen as a problem in the society that needs to be defeated. Since the year 1999, purchasing sexual services has been illegal in Sweden, and since the year 2002 there is also a law concerning human trafficking. LÄS MER

 2. 2. Samverkansarbetet mot prostitution i Stockholm : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jennifer Bäck; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Prostitution; Människohandel; Främjande samverkan; Hindrande samverkan; Utvecklingsområden för samverkan;

  Sammanfattning : Trots förbudet av att köpa sexuella tjänster så sker det året runt och dygnet runt. I Sverige är det främst män runt om i Stockholm som köper sexuella tjänster av kvinnor, barn och män som de söker upp ute på gatan eller genom internet (Mujaj & Netscher, 2015). LÄS MER

 3. 3. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER

 4. 4. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
  Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER

 5. 5. They are not born to be victims or prostitutes – they are becoming : A qualitative study of how one organization in Moldova is working preventively with human trafficking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Andrea Ottosson; Louise Evenholm; Linnéa Emberg; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; Moldova; Bronfenbrenner; prostitution; social work; prevention; människohandel; Moldavien; Bronfenbrenner; prostitution; socialt arbete; förebyggande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how one organisation in Moldova is working with the issue of human trafficking. It will therefore be explained how the professionals in that organisation describe how the human trafficking situation has developed in Moldova according to them and how they work and prevent the issue according to that developed situation. LÄS MER