Sökning: "människohandel"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet människohandel.

 1. 1. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER

 2. 2. ''Samverkan är A och O''

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alma Lindén; [2020]
  Nyckelord :identifiering; människohandel; polis; regionkoordinator; samverkan; Collaboration; Human trafficking; Identifying; Police; Regional coordinator;

  Sammanfattning : Människohandel för sexuella ändamål är en lukrativ och organiserad brottslighet som kan beskrivas som en modern slavhandeln. De som utsätts för människohandel får ofta svåra psykiska men, i vissa fall berövas de på sina liv. Oftast är offer i människohandeln från länder med socioekonomiska utmaningar och annan social problematik. LÄS MER

 3. 3. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
  Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER

 4. 4. Det komplexa offerskapet: en litteraturstudie om stereotypiseringen av offer för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Tekla Münger; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; intersectionality; sex trafficking; Sweden’s Supreme Court’s criteria for credibility assessment; victims; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative secondary analysis is to study how victims of sex trafficking are illustrated in previous research. 16 peer reviewed articles have been analysed based on a hermeneutic approach. LÄS MER

 5. 5. They are not born to be victims or prostitutes – they are becoming : A qualitative study of how one organization in Moldova is working preventively with human trafficking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Andrea Ottosson; Louise Evenholm; Linnéa Emberg; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; Moldova; Bronfenbrenner; prostitution; social work; prevention; människohandel; Moldavien; Bronfenbrenner; prostitution; socialt arbete; förebyggande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how one organisation in Moldova is working with the issue of human trafficking. It will therefore be explained how the professionals in that organisation describe how the human trafficking situation has developed in Moldova according to them and how they work and prevent the issue according to that developed situation. LÄS MER