Sökning: "människorättsorganisationer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet människorättsorganisationer.

 1. 1. The EU and Turkey statement - Lösning på flyktingkrisen eller i strid med non-refoulementprincipen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Ivanov; [2016]
  Nyckelord :folkrätt; internationell flyktingrätt; non-refoulement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The protection of non-refoulement principle is expressed in the Refugee Convention, the Torture Convention and the ECHR. The Principle statutes protection of refugees to not be returned to a country where their human rights are at risk of being impaired. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorättsförsvarare i Colombia : – starka aktörer eller offer?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fernanda Alvarez Cea; [2015]
  Nyckelord :Human Rights; Women’s Rights Defenders; Armed Conflict; Colombia; Gender-Based Violence; Mänskliga rättigheter; kvinnorättsförsvarare; väpnad konflikt; Colombia; könsbaserat våld;

  Sammanfattning : Colombia has been characterized by an internal armed conflict since the 1960s where several violations of the human rights have followed. Threats and violence against human rights defenders is one example and this is directed toward both men and women in an attempt to deter these brave individuals from continuing their work. LÄS MER

 3. 3. (Allmän)mänskliga rättigheter – en komparativ studie av universalism hos tre människorättsorganisationer verksamma i Vitryssland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Bernersson; [2012-07-09]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; universalism; non-governmental organisations; Vitryssland.;

  Sammanfattning : Målsättningen för uppsatsen har varit att ifrågasätta det allmänmänskliga i mänskliga rättigheter, att problematisera en rättighetsidé som marknadsförs av bland annat FN, och som inom internationella relationer framställs som självskriven. Teorier om universalism och relativism har utgjort ramen, medan tre människorättsorganisationer – Human Rights Center Viasna, Civil Rights Defenders och Amnesty International – har fungerat som analysenheter. LÄS MER

 4. 4. Thaksin Shinawatras Drogkrig över 2,000 mord och en jordskredsseger

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Marcus Åsell; [2007]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Thailand; drugs; droger; Thaksin; Shinawatra; Media; Humanities; Humaniora; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 14de januari 2003 startade en av Thaksins mest häpnadsväckande populistiska kampanjer, vilket är ämnet för min uppsats. I ett tal till en stor samling befattningshavare deklarerade han att regeringen skulle genomföra en kampanj där alla droger i Thailand skulle elimineras på endast tre månader. LÄS MER