Sökning: "människorättsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet människorättsperspektiv.

 1. 1. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 2. 2. Polisvåld mot afroamerikaner : En analys av teorier från ett människorättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Jessica Botros; [2019]
  Nyckelord :Polisvåld; Afroamerikaner; Ras; Diskriminering;

  Sammanfattning : Polisvåld mot afroamerikaner är ett stort problem i USA. Våldet är ett tydligt rasistiskt uttryckgentemot en specifik grupp i samhället som utsätts oproportionerligt, vilket innebär att derasrättigheter inskränks. LÄS MER

 3. 3. Protection from refoulement for victims of human trafficking - An analysis of the principles under the Refugee Convention and the ECHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :Human Trafficking; non-refoulement; refugee status; ECHR; migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Being a victim of trafficking for sexual purposes could mean being subject to the most flagrant human rights violations there is, such as forced prostitution, rape, physical violence and sexual enslavement. After escaping captivity, the victim needs both social and medical assistance. LÄS MER

 4. 4. Jourreformen i Finland : En analys av språkdebatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Brita Storlund; [2018]
  Nyckelord :jourreformen; språkrättigheter; finlandssvenska; nationalspråk;

  Sammanfattning : I Finland antogs en jourreform i december 2016, vilken ingick i en större socialhälso-och sjukvårdsreform. Den föregicks av en intensiv språkdebatt eftersom den finlandssvenska minoriteten - tillsammans med flera remissinstanser - ansåg att de grundlagsenliga språkrättigheterna för svensktalande kunde komma att riskeras. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter i skuggan av ekonomin : en argumentationsanalys av grundläggande teorier om CSR och hållbart företagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Thomas Pogge; Hållbart företagande; Corporate Social Responsibility; CSR; Argumentationsanalys; Mänskliga rättigheter; Negativa skyldigheter; Human rigths; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemformuleringen för denna uppsats grundar sig i det faktum att företag begår människorättskränkningar trots deras engagemang i hållbart företagande och Corporate Social Responsibility (CSR). Eftersom problemen kvarstår finns det ett intresse i att undersöka företagens riktlinjer för hållbart företagande och CSR. LÄS MER