Sökning: "människors beteende vid brand"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden människors beteende vid brand.

 1. 1. Analys av vägledande markeringars påverkan på utrymmande personers vägval med hjälp av eyetracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Eric Gard; Johanna Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Utrymning; eyetracking; vägledande markeringar; vägval; experiment; människors beteende vid brand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of exit signage is legally regulated even thought there is a lack of knowledge regarding the extent to which they help. It’s therefore of interest to study if people actually look at them in an evacuation situation. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Söndrumshallen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; Anna Larsson; Karl-Magnus Larsson; Elin Ranudd; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering BTR; Söndrumshallen; idrottshall; Halmstad; två-zonsmodell; Argos; utrymning; Simulex; personsäkerhet; riskanalys; kritiska förhållanden; människors beteende vid brand; brandskydd Fire safety evaluation; BTR; sports center; two-zone model; evacuation; occupants´ safety; risk analysis; critical conditions; human behaviour in fire; fire protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är framtagen som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (VBRN70), som ges vid Lunds Tekniska Högskola. Objektet är en idrottshall i Halmstad, kallad Söndrumshallen. LÄS MER

 3. 3. Människors benägenhet till utrymning vid alkoholpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Björkqvist; Agnes Franzén Broholm; [2018]
  Nyckelord :alkohol; utrymning; kontrollerade försök; bränder i nattklubbar; säkerhet; EyeTrack; etiska aspekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how alcohol affects people’s tendency to evacuate. There are many examples of fires in nightclubs where people have been drinking alcohol, and where the number of fatalities became high. To be able to study the effect that alcohol can have on evacuation, laboratory experiments were performed. LÄS MER

 4. 4. Utrymning ur höga byggnader - En studie om utrymningslarmets effekt på människors initiala val av utrymningsväg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Linnéa Hjelte; Anna Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Evacuation; Emergency egress elevator; High-rise buildings; Tall buildings; Voice alarm; Evacuation alarm; Influencing factors; Initial choice of escape route; Exit choice; Decision making; Risk perception; Human Environment Interaction; SPSS; Utrymning; Utrymningshissar; Höga byggnader; Utrymningsmeddelande; Utrymningslarm; Påverkande faktorer; Initialt vägval; Val av utrymningsväg; Riskperception; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether people tend to escape by stairs or by emergency egress elevator when both are available in a high-rise building. It is also investigated whether the evacuation alarm has an impact on people’s exit choice. LÄS MER

 5. 5. Fire safety education for staff members - case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andrej Cebela; [2012]
  Nyckelord :Training; Staff training; Fire safety management; Fire safety training; Human behaviour in fire; Attitude towards fire safety; Evacuation; Fire drill; Utbildning; Utbildning av personal; Brandsäkerhetsmanagement; Brandsäkerhetsutbildning; Människors beteende vid brand; Inställning till brandsäkerhet; Evakuering; Brandövning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Changing people's attitude towards fire safety is the most important goal in this research. Looking closely how the fire safety education effects the peoples response in unannounced evacuation drill was the aim of the study. Constant changes in the process of the training made the improvements possible and weaknesses were identified. LÄS MER