Sökning: "människors levnadsvillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden människors levnadsvillkor.

 1. 1. Uppgång och fall : Läromedelsanalys om Sovjetunionen i komparation till Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sarah Mizuno Helmertz; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Sovjetunionen; Romarriket; Nazityskland; Jugoslavien; historieskrivning; historiesyn; kapitalistisk realism; historiens slut;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka digitala läromedelstexter om Sovjetunionens kontroversiella historia och vidare i komparation till historieskrivningar om Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien. De utvalda ämnesområdena innefattar olika grader av politisk känslighet och utgör samhällen som har uppstått och fallit under olika tidsperioder. LÄS MER

 2. 2. Davidshallstorg i Malmö : Ett omgestaltningsförslag till en plats förmänniskor och maskiner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Oliver Becker; [2022]
  Nyckelord :squares and site formation; redevelopment; parking; market trade; architecture; urban planning; torg och platsbildning; arkitektur gestaltning; stadsplanering; parkering; torghandel;

  Sammanfattning : Torgen har under en väldigt lång tid i människans historia spelat en viktig funktion i människors liv. Stadens öppna platser har fungerat som en social mötesplats och detta ända sedan antikens dagar. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av Katarina Taikons berättelser Katitzi och Katitzi och Swing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Hammergård Rosell; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; könsroller; jämställdhet; alla människors lika värde; solidaritet mellan människor; mångkultur; etnicitet; barnlitteratur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Följande studie är gjord utifrån en kvalitativ textanalys på två av Katarina Taikons uppmärksammade berättelser om den romska flickan Katitzi. Berättelserna Katitzi och Katitzi och Swing (Taikon, 2015) har analyserats dels utifrån läroplanen för grundskolan och dess värdegrund (Skolverket, 2019, s. LÄS MER

 4. 4. LSS – en viktig lagstiftning på det socialpolitiska området.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Gabrielsson; [2021]
  Nyckelord :LSS - leva ett liv som alla andra ; förutsättningarna för stöd; FN konventionen för funktionsnedsatta;

  Sammanfattning : Funktionsnedsatta är och har alltid varit en mer eller mindre diskriminerad grupp i samhället. Genom uppkomsten av lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) har emellertid funktionsnedsatta fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor, och bättre förutsättningar att kunna leva ett liv "som alla andra". LÄS MER

 5. 5. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER