Sökning: "människosyn inom vård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden människosyn inom vård.

 1. 1. Äldres upplevelse av ensamhet och social isolering : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Björhn; Therese Hellström; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; Social isolation; Older people; Qualitative research; Ensamhet; Social isolering; Äldre personer; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet och social isolering är ett utbrett problem bland många äldre personer och kan bidra till hälsorisker och för tidig död. I takt med att befolkningen blir allt äldre förväntas ensamhet och social isolering öka vilket kommer att kräva större behov av vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ta tag i min hand, hjälp mig ut : Sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Johanna Andersson; Ulrica Wiström; [2017]
  Nyckelord :Supporting conversation; communication; nursing; psychiatric nursing; experience;

  Sammanfattning : I Sverige lever mellan 20- 40 procent av befolkningen med en psykisk ohälsa. Behandlingen av psykisk ohälsa, utifrån en humanistisk människosyn, inriktar sig på en hälsofrämjande process genom att stödja och stärka individen genom stödjande samtal. LÄS MER

 4. 4. Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient - en ömsesidig strävan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Larsson; Saga Sjöström; [2016-06-07]
  Nyckelord :Närhet; relationen mellan sjuksköterska och patient; tillit; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som verksamhet grundas på en humanistisk människosyn därvärden som barmhärtighet, omsorg och kärlek till människor återfinns. För att en god ochpersonlig vård ska kunna uppnås är det av stor betydelse att patienten upplever ett förtroendeför sjuksköterskans bedömningar, professionella handlingar men också för sjuksköterskansom person. LÄS MER

 5. 5. Etiska dilemman sjuksköterskor möter och hanterar i den palliativa vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maida Maja Dautbegovic; Haleh Vafagh Nematollahi; [2015]
  Nyckelord :palliativ vård; etik; etiskt dilemma; människosyn; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. För att besvara syftet intervjuades sex sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet från den palliativa vården. LÄS MER