Sökning: "människosyn inom vård"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade orden människosyn inom vård.

 1. 11. Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede inom sluten hälso- och sjukvård.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Kareld; [2010-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vård i livets slutskede på en vårdavdelning kan vara problematiskt och det är lätt att den närstående hamnar vid sidan av. Trots de hinder som kan ses är närstående, enligt kompetensbeskrivningen, Joyce Travelbees definition av omvårdnad och WHO´s definition av palliativ vård, en viktig del i sjuksköterskans ansvarsområde. LÄS MER

 2. 12. Betydelsefull närhet och nödvändig distans : Sjuksköterskans professionella förhållningssätt inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sandra Gagner; Mika Jägerstedt; [2010]
  Nyckelord :Closeness and distance; nurse’s experience; nurse-patient relations; palliative care and professional approach.; Närhet och distans; palliativ vård; professionellt förhållningssätt; sjuksköterska-patientrelation och sjuksköterskans upplevelse.;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär ett förhållningssätt där patientens livskvalitet står i centrum. Vården kännetecknas av en holistisk människosyn där patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov ska tillgodoses. LÄS MER

 3. 13. Kommunikation i djursjukvården : ett arbete om god kommunikation för bästa möjliga vård

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna-Karin Haag; Linnéa Abrahamson; [2010]
  Nyckelord :Kommunikation; Compliance; Bemötande; Relaioner i vården; Professionalism; Kommunikationsmodeller; Empati;

  Sammanfattning : SammanfattningDet här arbetet är en litteraturstudie. Arbetet tar upp litteratur om kommunikation i vården främst från humansidan, men även en del veterinärlitteratur. Arbetet tar upp grunden för kommunikation och olika kommunikationsmodeller. LÄS MER

 4. 14. Att leva tills man dör - en litteraturstudie om livskvalitet hos patienter inom palliativ vård

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Driscoll; Mikaela Fischer; [2008-12-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den döende människan och dennes familj, enligtWHO. Vården skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den palliativavårdens övergripande mål är att ge patienten och dennes närstående högsta möjligalivskvalitet. LÄS MER

 5. 15. Akupunktur i omvårdnad av människor med svårläkta sår

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anne Porali; [2008-04-16]
  Nyckelord :Sår; Smärtlindring; Akupunktur;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/Kursbeteckning: Omvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER