Sökning: "människosyn kristendom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden människosyn kristendom.

 1. 1. Vems religion? : En analys av hur islam och kristendom representeras i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Davidsson; [2015]
  Nyckelord :representation; dimension; gender; Islam; Christianity; educational text books; representation; dimension; genus; islam; kristendom; läroböcker;

  Sammanfattning : Klassrummen består idag av elever från olika kulturer och med olika religiösa bakgrunder. Eftersom alla elever har olika relationer till religion är det också svårt, för de lärare som undervisar i religionskunskap, att ge en rättvis bild av någons religion. LÄS MER

 2. 2. Kristendom och Darwinism : evig konflikt eller möjlig samexistens

  Kandidat-uppsats, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Jenny Olofsson; [2001]
  Nyckelord :darwinism; kreationism; skapelselära; evolutionism; gudsbild; bibelsyn; kosmologi; människosyn; Charles Darwin;

  Sammanfattning : När Darwin lade fram sin teori 1859 mötte den mycket motstånd. Han hade vänt upp och ned på den tidigare uppfattningen om att människan hade skapats, liksom hela universum. Det naturliga urvalet, som var den främsta förklaringen till människans och djurens ursprung, försökte bortförklaras. LÄS MER