Sökning: "människosyn påverkar"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden människosyn påverkar.

 1. 1. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 2. 2. “POKERFACE” A QUALITATIVE STUDY OF CARE STAFF’S EXPERIENCES OF WORKING WITH INDIVIDUALS WHITH A CHALLENGING BEHAVIOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lanemar; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Emotionellt arbete; intellektuell funktionsnedsättning; LSS - verksamhet; utmanande beteende; stödpersonal; Autism spectrum; care staff; challenging behaviour; emotional labor; intellectual impairment;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att stödpersonal till brukare som har ett utmanande beteende har en komplex och ibland svår arbetssituation och yrkesroll. Stödpersonalen upplever känslor som rädsla, maktlöshet, sorgsenhet, ilska och tidlöshet i mötet med en brukare som har ett utmanande beteende. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan elevhälsa och lärare i grundsärskola med fokus på beteendeproblematik : Eller: Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; preventing; challenging behavior; intellectual disorder; challenges; inclusion; organization and collaboration; Samverkan; förebygga; beteendeproblematik; intellektuell funktionsnedsättning; utmaningar; inkludering; organisation och samarbete.;

  Sammanfattning : Abstract   The aim of this study is to highlight how teachers in compulsory schools for pupils with intellectual disability experience and describe the preventative work and support contributed by the school health services, especially when it comes to behavioral issues. To obtain answers I proposed the following questions:   How do teachers in compulsory schools for pupils with intellectual disability define behavioral issues and what experiences do they have of working in a preventing way? How do teachers in compulsory schools for pupils with intellectual disability experience preventative support, in collaboration with school health services, with added attention of behavioral issues? What various forms of collaboration occur between the different professions within school health service and the teachers in compulsory schools for pupils with intellectual disability? How do teachers in compulsory schools for pupils with intellectual disability describe organizational preconditions and potential challenges of collaboration? My chosen method was semi structured interviews which were organized based on three different themes. LÄS MER

 4. 4. New Public Phronesis : Ett mellanrum med möjligheter

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ingela Frän; [2017]
  Nyckelord :physiotherapy; practical knowledge; phronesis; humanistic medicine; judgement; confidence; human science; art of care; new public management; hermeneutics; fysioterapi; praktisk kunskap; fronesis; humanistisk medicin; omdöme; tillit; humanvetenskap; vårdkonst; new public management; hermeneutik;

  Sammanfattning : I den vetenskapliga essäns form undersöker jag hur dagens styrningsideal och metoder påverkar vårdarens möjligheter att utveckla och praktisera fronesis. Fronesis är den benämning som filosofen Aristoteles använder om praktisk kunskap och klokt omdöme. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att möta personer som har ett substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Martina Haglöf Bolinder; Martina Löfström Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; nurses’ attitudes; substance use disorder; Erfarenhet; sjuksköterskors attityder; substansmissbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppskattas att 29500 personer utvecklat ett problematiskt narkotikabruk. Droger påverkar hjärnans delar som är kopplade till känslor av lust och välbehag. Narkotika är beroendeframkallande, hälsofarligt och påverkar hela människan. LÄS MER