Sökning: "mänsklig ondska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mänsklig ondska.

 1. 1. “But sometimes bad guys do bad things” : En kvalitativ studie om hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos och hur detta uppfattas av tittaren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Senka Hasanovic; [2015]
  Nyckelord :Kriminalitet; Populärkultur; Representation; Narcos; Tv-serier;

  Sammanfattning : På senare tid har det framkommit vad man skulle kunna benämna som komplexa karaktärsrepresentationer i tv-serier relaterade till brott och illegala handlingar. Exempel på dessa syns i tv-serier som Dexter (2006) vars handling bygger på en huvudkaraktär som utför seriemord. LÄS MER

 2. 2. En analys av ondska med fokus på situation och individ

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Maria Kristiansson; [2012]
  Nyckelord :ondska; Josef Fritzl; ondskefulla beteenden; aggressivitet; mänsklig ondska; psykologi;

  Sammanfattning :   Abstract Litteraturstudien är en kvalitativ ansats att beskriva mänsklig ondska genom aktuella teoretiker; Philip Zimbardo och Ervin Staub. Syftet var att beskriva ondska i beteenden genom att slutligen pröva teorier om ondskefulla beteenden mot en fallstudie av Josef Fritzl. Analysens utgångspunkt är person v.s. LÄS MER

 3. 3. Berättelser som förändrar: En kvantitativ studie om hur personal påverkas av att jobba med krigsskadade och torterade

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Kjellenberg; Frida Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Ondska; Posttraumatic growth; Tortyr; Sekundär Stress; Krig; Evil; Rädsla för Döden; Compassion Fatigue; Secondary Stress; Therapist; War; Förlåtelse; Compassion Satisfaction; Trauma; Fear of Death; Forgiveness; Torture; Terapeut; Social Sciences;

  Sammanfattning : The 69 participants of this study were Swedish personnel of various occupations, working at centers for war and torture survivors. The aim was to describe the personnel’s reactions from their work, their background (e.g. trauma prevalence, work situation), their attitude towards death, evil, and forgiveness and the relationships between these. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas psykoterapeuter av att behandla traumatiserade patienter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Roger Samuelsson; [2010]
  Nyckelord :Traumabehandling; Traumaterapi; Vikarierande traumatisering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur psykoterapeuter påverkas av sitt arbete med traumatiserade patienter. Sju psykoterapeuter på tre traumamottagningar har i denna studie varit föremål för kvalitativa intervjuer. LÄS MER