Sökning: "mänskliga kvarlevor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden mänskliga kvarlevor.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar mänskliga kvarlevor åtgärderna på en skadeplats? : Hur påverkar mänskliga kvarlevor den tekniska åtgärdstiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Oliver Alvesparr; [2018]
  Nyckelord :Human remains; scene of an accident; technical measure time; technical service; military; Mänskliga kvarlevor; Skadeplats; Teknisk åtgärdstid; Teknisk tjänst; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : När Försvarsmakten brukar sitt materiel under krigslika förhållanden kan både personer och materiel ta skada. Hur mänskliga kvarlevor skall omhändertas ur ett reperationsobjekt är idag okänt. Problemet med hanteringen av mänskliga kvarlevor återfinns inte i teknisk tjänst reglemente eller någon annan styrning. LÄS MER

 3. 3. Bevara eller begrava? : Mänskliga kvarlevor i svenska anatomiska samlingar och deras framtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tova Äng; [2018]
  Nyckelord :museologi; museer; mänskliga kvarlevor; repatriering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ser man skelett eller ser man människor? : En studie kring repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Natalie Göktas; [2018]
  Nyckelord :Repatriering; återbegravning; etik; kvarlevor; kulturarv;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the issue on how ancient human remains are or should be handled and dealt with from an ethical and archaeological perspective. This management has previously been based on what we today call racial biology, which shows how these issues have been neglected and assumed less worthy when it comes to how to treat indigenous people. LÄS MER

 5. 5. The Gotlandic rural militia : A study of the invasion of Gotland 1361 in response to a modern narrative

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Thomas Neijman; [2017]
  Nyckelord :Middle Ages; medieval Scandinavia; medieval; history; archeology; battle of Wisby; battle of Visby; medeltid; tvärvetenskap; historiebruk; korsbetningen; historia; arkeologi;

  Sammanfattning : De moderna beskrivningarna av Gotlands invasion 1361 delar ett ofta använt narrativ, där de gotländska och danska arméerna beskrivs som motsatser. Den danska armén sägs ha bestått av proffs, som var välutbildade och välutrustade. LÄS MER