Sökning: "mänskliga rättigheter frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter frågeställning.

 1. 1. Den svenska krigsmaterielexportens legitimering: Riktlinjer, riskbedömning och liberal militarism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Carling; [2021]
  Nyckelord :Krigsmaterielexport; vapenexport; policyanalys; liberal militarism; Sverige Arms export; munitions export; policy analysis; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. LÄS MER

 2. 2. Love in action - A deductive content analysis of Martin Luther King Junior’s conceptualization of human rights

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Vilde Rodin Christensen; [2020]
  Nyckelord :Martin Luther King Junior; human rights; love; agape; nonviolence; universality; generations of rights; fulfillment of rights; Philosophy and Religion; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Martin Luther King Juniors roll inom och bidrag till fältet för mänskliga rättigheter, och syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur Martin Luther King Junior uttryckte sin förståelse för mänskliga rättigheter som ett koncept. För att uppfylla uppsatsens syfte har en frågeställning formulerats som centrerar kring Martin Luther King Juniors konceptualisering av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. För eller emot bojkott? Argumentationsanalys av ställningstaganden till fotbolls-VM 2022 i Qatar.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Seyran Khaledian; [2020]
  Nyckelord :Fotbolls-VM; mänskliga Rättigheter; Qatar; bojkott; gästarbetare; FIFA; fotboll; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas den aktuella och pågående debatten gällande det kontroversiella beslutet om att fotbolls-VM ska hållas i Qatar 2022. Syftet med denna uppsats är att redogöra de olika ställningstaganden för eller emot bojkott utav fotbolls-VM i Qatar 2022 utifrån åtta stycken svenska artiklar. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter till salu? En diskursanalys av Fairtrade Internationals användning av begreppet mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alma Pripp; [2020]
  Nyckelord :Fairtrade; mänskliga rättigheter; Human Rights Based Approach; skyldighetsbärare; aktör; webbsida; konsumenter; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Fairtrade uttrycker sig om mänskliga rättigheter. Utifrån detta syfte dras slutsatser som söker bidra med förståelse för hur Fairtrade fungerar som aktör för mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Hate speech eller yttrandefrihet? - En kvalitativ innehållsanalys om Nordiska Motståndsrörelsens politiska mål

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexandra Jannesson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; yttrandefrihetsgrundlagen; hate speech; Ulf Petäjä; NMR; sanning; demokrati; tolerans; CERD; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har växt sig allt starkare och fått ett allt större fäste i Sverige, trots att NMR har förbjudits i grannlandet Finland får de fortfarande verka fritt i Sverige, med yttrandefriheten som skydd. Men till vilket pris? Sverige har fått återkommande kritik från CERD:s rapporter där de uttrycker orosmoln angående Sverige och våra rasistiska organisationer. LÄS MER