Sökning: "mänskliga rättigheter immaterialrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter immaterialrätt.

 1. 1. Det personliga varumärket – En undersökning av varumärkeslagstiftningens kompabilitet med rätten till egendom och privatliv samt möjligheten att uppnå ett varumärkesrättsligt skydd för sin person

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Strandénius; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; mänskliga rättigheter; varumärkesrätt; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett varumärkesrättsligt skydd är ofta något som företag arbetar hårt för att uppnå. I vissa fall kan ett varumärke anses ha ett ekonomiskt värde i sig. Den tekniska utvecklingen har medfört ett förändrat samhällsklimat där individer getts ett allt större utrymme att utrycka sig. LÄS MER

 2. 2. Robot eller människa, vad spelar det för roll? - En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten, i ljuset av kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Holmdahl; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; AI; artificiell intelligens; upphovsrätt; copyright; computer generated works; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a growing technological phenomenon that is predicted to, within the near future, be able to create creative works such as novels, artistic pictures, music, and the likes, equivalent in quality to the works of humans. As opposed to the works made by humans, AI-creations will not be protected by copyright, as copyright is limited to things made by humans. LÄS MER

 3. 3. Rätten till hälsa och tillgång till patenterade läkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Larenas; [2015]
  Nyckelord :immaterialrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : At the moment of writing approximately two billion people around the world lacks adequate access to essential medicines. Furthermore approximately forty thousand people dies every day because of lack of access to essential medications. Mostly the affected populations are located in the developing countries. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelspatent och rätten till hälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Schultz; [2013]
  Nyckelord :Patent; TRIPS-avtalet; Rätten till hälsa; Tillgång till läkemedel; CSR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Två rättsområden står i konflikt med varandra, å ena sidan patent på läkemedel, å andra sidan rätten att få tillgång till nödvändiga läkemedel. Denna uppsats syftar till att kartlägga förhållandet mellan immaterialrätt och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihet och upphovsrätt -Normkonflikt mellan två rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Åkesson; [2013]
  Nyckelord :immaterialrätt; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Yttrandefriheten och upphovsrätten är två grundlagsreglerade rättigheter i svensk rätt. Två rättigheter med syftet att skapa förutsättningar för ett fritt samhällsskick och en intellektuell utveckling. Trots rättigheternas tydliga motiv är det inte sällan som yttrandefriheten och upphovsrätten ställs inför en intressekonflikt. LÄS MER