Sökning: "mänskliga rättigheter sanktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter sanktioner.

 1. 1. Näringsidkarens processuella rättigheter - En studie om den processuella rättssäkerheten vid en talan om företagsbot i ljuset av artikel 6 i Europeiska konventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; företagsbot; artikel 6 EKMR; processuella rättigheter; näringsidkare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska straffrättsliga systemet bygger på att endast fysiska personer kan begå brott och straffas för dessa. För näringsidkare, såväl fysiska som juridiska personer, har det istället införts särskilda sanktioner såsom företagsbot. LÄS MER

 2. 2. FN:s mänskliga rättigheter och Iran

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Makan Jamshideyan; [2018]
  Nyckelord :Iran; UN; Human Rights; democracy; constitution; law; EU; sanctions; United States; Iran; FN; mänskliga rättigheter; demokrati; konstitution; grundlag; EU; sanktioner;

  Sammanfattning : In order for a state to be considered ‘civilized’ the UN Declaration of human rights must be conceptualized in the national legislation. Iran are among states which are isolated from the international community partly on the basis of human rights violations. LÄS MER

 3. 3. EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; identitet; sanktioner; restriktiva åtgärder; konstruktivism; Ryssland; normer; normativ; European Union; identity; sanctions; restrictive measures; Constructivism; Russia; norms; normative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. LÄS MER

 4. 4. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 5. 5. Är EU:s riktade sanktioner positiva för grundläggande mänskliga rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Renas Faik; [2017]
  Nyckelord :Sanktioner; Europeiska Unionen; Mänskliga Rättigheter; effekter; Zimbabwe; Vitryssland; Irak; Syrien; Iran; Mest lika; Mest olika; Erika Moretz; Internationella relationer; indikatorer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar EU:s riktade sanktioner angående huruvida de påverkar de grundläggande mänskliga rättigheter till exempel tillgången till rent vatten, mat, ekonomi och sjukvård. Med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod redogör uppsatsen en olika indikatorer om mänskliga rättigheter och rapporter om effekter av sanktioner. LÄS MER