Sökning: "mänskliga rättigheter sanktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden mänskliga rättigheter sanktioner.

 1. 1. FN:s mänskliga rättigheter och Iran

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Makan Jamshideyan; [2018]
  Nyckelord :Iran; UN; Human Rights; democracy; constitution; law; EU; sanctions; United States; Iran; FN; mänskliga rättigheter; demokrati; konstitution; grundlag; EU; sanktioner;

  Sammanfattning : In order for a state to be considered ‘civilized’ the UN Declaration of human rights must be conceptualized in the national legislation. Iran are among states which are isolated from the international community partly on the basis of human rights violations. LÄS MER

 2. 2. EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; identitet; sanktioner; restriktiva åtgärder; konstruktivism; Ryssland; normer; normativ; European Union; identity; sanctions; restrictive measures; Constructivism; Russia; norms; normative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. LÄS MER

 3. 3. Är EU:s riktade sanktioner positiva för grundläggande mänskliga rättigheter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Renas Faik; [2017]
  Nyckelord :Sanktioner; Europeiska Unionen; Mänskliga Rättigheter; effekter; Zimbabwe; Vitryssland; Irak; Syrien; Iran; Mest lika; Mest olika; Erika Moretz; Internationella relationer; indikatorer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar EU:s riktade sanktioner angående huruvida de påverkar de grundläggande mänskliga rättigheter till exempel tillgången till rent vatten, mat, ekonomi och sjukvård. Med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod redogör uppsatsen en olika indikatorer om mänskliga rättigheter och rapporter om effekter av sanktioner. LÄS MER

 4. 4. En sanktionerad utveckling? – Om rättighetsbaserad domstolsprövning av EU:s och FN:s riktade sanktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Schierwagen; [2016]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; EU-rätt; EU law; riktade sanktioner; targeted sanctions; grundläggande rättigheter; fundamental rights; mänskliga rättigheter; human rights; Kadi; Nada; Al-Dulimi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Användningen av riktade sanktioner mot fysiska och juridiska personer har ökat dramatiskt under de senaste årtiondena. Åtgärder som frysning av tillgångar och reseförbud har ersatt traditionella handelsembargon och blivit bland de vanligaste utrikes- och säkerhetspolitiska verktygen i internationella organisationer som EU och FN. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiska sanktioner mot Iran : En undersökning av oljebranschens aktiemarknad efter hävda sanktioner mot Iran

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Ståhl; Phoebe Jönsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As decided by the FN and UN, a set of sanctions against Iran’s nuclear development and human rights infringements have successively been implemented during the course of several decades, severely affecting the country’s trade and overall development. The industries most affected by these restrictions include the oil- and gas industries. LÄS MER