Sökning: "märkesgemenskaper"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet märkesgemenskaper.

 1. 1. "That's what social media is all about - engagement" : Hur märkesinnehavare använder visuell storytelling på Instagram för att skapa märkesgemenskaper

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Karin Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :Instagram; kommunikation; märkesgemenskap; semiotik; storytelling; uses and gratification;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sociala medier såsom t.ex. Facebook och Instagram har inneburit nya möjligheter att kommunicera sin livsstil och sina personliga val, som överskrider såväl kulturella som geografiska gränser. Nya gemenskaper skapas. LÄS MER

 2. 2. Myt, ritual och konsumtion : Religionsvetenskapliga studier kring konsumism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Kristoffer Larsson; [2011]
  Nyckelord :Konsumism; myter; ritual; konsumtion; Bruce Lincoln; Victor Turner; märkesgemenskaper; konsumtionssymboler; köpcentra och stormarknader; rituellt rum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt. Med hjälp av framförallt Victor Turners ritualteori och Bruce Lincolns mytteori studerar vi exempelfallen Harley Davidson, Saab, Coca-Cola, Corona, Mountain Dew och Snapple samt hur köpcentra och stormarknader kan fungera som rituellt rum. LÄS MER

 3. 3. Spegel, spegel på väggen där, säg vilken image konsumenten bär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linus Femtvik; Timor Timmerhed; Kerstin Åkesson; [2010]
  Nyckelord :varumärkesidentitet; företagsfokuserade teorier; konsumentfokuserade teorier; image; Social Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med uppsatsen är att undersöka om skapandet samt överförandet av varumärkesidentiteter sker utefter en normativ och självklar arbetsgång utan problem och svårigheter som författarna inom de företagsfokuserade teorierna menar. För att erhålla en inblick i hur identitetsöverförandet sker i verksamheter analyserades tre utvalda företag; Gina Tricot, Thorn Reklambyrå och Malmö FF. LÄS MER

 4. 4. Ömsesidigt värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Magdalena Szeszo; Maria Laufeld; Elise Tufvesson; [2009]
  Nyckelord :värdeskapande; marknadskommunikation; aktiv konsument; segmentering; märkesgemenskap; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att Att undersöka hur företag arbetar med och förhåller sig till den nya, aktiva konsumenten samt hur detta kan främja ett ömsesidigt värdeskapande, företag och konsument emellan. Våra exempelföretag tycks genomgående vilja aktivera konsumenten genom sin marknadskommunikation via exempelvis events, användandet av interaktiva marknadskommunikativa verktyg, budskapets utformning och märkesgemenskaper. LÄS MER