Sökning: "märkningsregler"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet märkningsregler.

  1. 1. Märkning av importerade, färdigförpackade livsmedel i Malmö stad - Uppfyller butikerna Livsmedelsverkets märkningskrav?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Carina Nilsson; [2013]
    Nyckelord :märkning; livsmedelsmärkning; märkningsregler; butiksundersökning; Malmö; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka efterlevnaden av lagen gällande märkning av importerade färdigförpackade livsmedel hos livsmedelsbutiker i Malmö. 20 butiker studerades. LÄS MER