Sökning: "märsta"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet märsta.

 1. 1. Utredning av lakvattnets ursprung på Brista deponi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Joel Nordin; [2018]
  Nyckelord :Deponi; lakvatten; lakvattenflöden; lakvattendammar; sluttäckt; PCA; redoxstadier; ArcGIS; ArcMap; Rockworks; SIMCA.;

  Sammanfattning : Utredning av lakvattnets ursprung på Brista deponiJoel NordinBrista deponi har uppvisat oväntat höga lakvattenflöden trots att deponin har sluttäckts. Före sluttäckning var genomförd förväntades flödena reduceras till 700 m3 per år från flöden på några tusen m3. Brista deponi är belägen utanför Märsta i Mellansverige. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av reningsfunktionen i Steningedalens våtmark

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Aiste Girleviciute; [2018]
  Nyckelord :Storm water; stormwater pond; sediment sampling; water purification.; Dagvatten; dagvattendamm; sedimentprovtagning; avskiljningseffektivitet.;

  Sammanfattning : Dagvattnet från Märsta är belastat med bland annat tungmetaller och näringsämnen. Vattnet hamnar i Märstaån och transporteras vidare ut till Mälaren. Steningedalens våtmark är ett dammsystem som renar och fördröjer en del av Märstaåns flöde före transport ut mot Mälaren. LÄS MER

 3. 3. Processoptimering av tungspackelproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Julius Ögger; Viktor Ströberg; [2017]
  Nyckelord :Spackel; viskositet; försöksplanering; reologi;

  Sammanfattning : This degree project was performed at Sherwin-Williams in Märsta, Sweden over a period of ten weeks. The purpose of the work was to optimize the manufacturing process of heavy fillers due to a problem with achieving consistent quality. An optimization of the process would lead to a larger produced volume and thus increased sales. LÄS MER

 4. 4. Hållbar lösning kring kramlor och deras infästning i natursten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Adam Sjöblom; Felicia Arborén; [2017]
  Nyckelord :natursten; kramlor; bly; byggnadsvård; infästningar; murverk;

  Sammanfattning : Cramps have been used throughout the history in masonry constructions. With technological development, the materials and methods have been different in time. This report is an attempt in a structural way; to describe how the use of cramps has been historically and how it can be made today. LÄS MER

 5. 5. Arlanda flygplats och Sigtuna kommuns utveckling 1960-1980

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jamie Edwards; [2016]
  Nyckelord :Arlanda; flygplats; regional utveckling; Sigtuna;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Arlandas påverkan i närområdet under 1960 - 1980 på treområden: befolkning, näringslivsfördelning och pendling. Jämförelsekommuner, somhade liknande ekonomisk struktur eller som var möjliga alternativa placeringar förflygplatsen, används för att visa möjliga alternativa utvecklingsvägar. LÄS MER