Sökning: "mässling"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet mässling.

 1. 1. Vem ska jag tro på? : En netnografisk studie över synen på vaccin i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Åström; [2018]
  Nyckelord :Expertsystem; tillit; vaccin; risksamhället; sociala medier;

  Sammanfattning : Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Vaccination mot mässling och tuberkulos hos nyanlända : En utmaning för hälso- och sjukvården i Europa

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Lina Påhlsson; Halalah Mohammady; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; vaccination; distriktssköterska; folkhälsa; smittskydd;

  Sammanfattning : Introduktion: Ökad rörlighet mellan länder genom exempelvis resor och migration utgör en risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige mycket bra. LÄS MER

 4. 4. Mässlingen och "den andre" : Kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen i samband med mässlingsutbrottet 2017/2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Helperin; [2018]
  Nyckelord :measles; vaccination; critical discourse analysis; postcolonial; theory; migrants; news logic; mässling; vaccination; kritisk diskursanalys; postkolonial teori; vaccinationsmotståndare; migranter; nyheter som kulturell gemenskap; nyhetslogik; medielogik;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, undersöka hur olika grupper framställs journalistiskt i nyhetsrapporteringen av mässlingsutbrottet i Göteborg under vintern 2017-2018. Undersökningen har genomförts med kritisk diskursanalys och resultaten har analyserats med postkolonial teori samt teorier om nyheter som kulturell gemenskap och nyhetslogik. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victoria Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :parents; attitudes; hesitancy; vaccine; measles; föräldrar; attityder; tveksamhet; vaccin; mässling;

  Sammanfattning : Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. LÄS MER