Sökning: "mäta leveranssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mäta leveranssäkerhet.

 1. 1. Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Khaled Bassem Yehia; Vahab Abdowod; [2019]
  Nyckelord :Tillsynsmyndigheter; elnät; elbolag; kvalitet;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. LÄS MER

 2. 2. Konsekvensanalys av olika förändringar i intäktsrams-regleringen avseende hänsyn till leveranssäkerhet

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Åsa Majlund; [2018]
  Nyckelord :Continuity of supply; SAIFI; SAIDI; PNS; ENS; AIF; AIT; Leveranssäkerhet; SAIDI; SAIFI; ILE; ILEffekt; AIT; AIF;

  Sammanfattning : The distribution of electricity is a natural monopoly. The infrastructure of the electricity grid is divided into areas and the distribution system operator (DSO) has concession for the distribution of the defined area. The concession is governed by laws and regulation. LÄS MER

 3. 3. Ventilationsentreprenörers perspektiv på leveranser till byggarbetsplatser : En fallstudie i byggsektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Philip Hradil; [2018]
  Nyckelord :Leveransservice; leveranssäkerhet; leveranspålitlighet; distributionssystem; kundförväntning;

  Sammanfattning : I takt med att byggbranschen moderniseras och flera koncept från tillverkningsindustrin blir anpassade till byggbranschen kommer kraven på leveranser till byggarbetsplatser att förändras. Det mest påtagliga är att leveranserna blir fler, samtidigt som varje leverans innehåller färre produkter. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av planerings- och styrningsrutiner

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Mario Milic; Stefan Sava; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The growth of the global market, coupled with the increase in the number of companies, has led to major competition among these, not least for manufacturing companies. Customers have also become more demanding where quality, flexibility and delivery service are demanded at a low price. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Louise Nehler; Anne Riise Åberg; [2016]
  Nyckelord :Avrop; Inköp; Leveransprecision; Leveransprestation; Leveranssäkerhet; Leverantörsuppföljning; Mätetal; Orkla Foods Sverige AB; Prestationsmätning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen. När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner. LÄS MER