Sökning: "mäta underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden mäta underhåll.

 1. 1. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 2. 2. Kunimodellen : En utbildningsmodell för signaltekniker på Roslagsbanan

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Kuniholm; [2019]
  Nyckelord :Accelerated learning; workplace learning; life-long education; collegial learning; automatic train control.; Accelererat lärande; lärande på arbetsplatsen; livslångt lärande; kollegialt lärande; automatisk tågkontroll;

  Sammanfattning : För att kunna hitta och åtgärda signalfel på Roslagsbanan i Stockholm är det viktigt att de tekniker som arbetar med signalsystemet har rätt kunskaper och känner sig trygga i hur systemet fungerar. En del av säkerhetssystemet på Roslagsbanan kallas ATC (automatic train control) och ger tågföraren information om var tåget framför befinner sig, vilket besked nästa signal ger och hur växlar och vägbommar står. LÄS MER

 3. 3. Kunimodellen : En utbildningsmodell för signaltekniker på Roslagsbanan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johanna Kuniholm; [2019]
  Nyckelord :Accelerated learning; workplace learning; life-long education; collegial learning; automatic train control; Accelererat lärande; lärande på arbetsplatsen; livslångt lärande; kollegialt lärande; automatisk tågkontroll;

  Sammanfattning : För att kunna hitta och åtgärda signalfel på Roslagsbanan i Stockholm är det viktigt att de tekniker som arbetar med signalsystemet har rätt kunskaper och känner sig trygga i hur systemet fungerar. En del av säkerhetssystemet på Roslagsbanan kallas ATC (automatic train control) och ger tågföraren information om var tåget framför befinner sig, vilket besked nästa signal ger och hur växlar och vägbommar står. LÄS MER

 4. 4. Data driven marketing : How to gain relevant insights through Google Analytics

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jenny Carlsson Ståbi; [2019]
  Nyckelord :Marketing analytics; Web analytics; Google Analytics; Analysis; Measurement; Data driven; Effects; Insights;

  Sammanfattning : In this report, problems regarding the retrieving, measuring, and analysis of data when analysing marketing effects in the web analytics tool Google Analytics will be discussed. A correct setup, configuration, maintenance, campaign tracking and the understanding of the data in Google Analytics is essential to be able to achieve relevant insights. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av fastighetsdrift och underhåll med hjälp av Internet of Things.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Ivan Segerström; [2018]
  Nyckelord :IoT; Internet of Things; facilty management; energy efficiency; energieffektivisering; fastighetsdrift; underhåll; Sakernas Internet; fastighetsförvaltning; effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utveckling av effektiv drift och underhåll av fastigheter är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela fastighetens livcykel. För att en byggnad ska vara energieffektiv så är faktorer som byggnadsskal, primärenergi och lokala förutsättningar av stor betydelse. LÄS MER