Sökning: "mätetal för  innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden mätetal för  innovation.

 1. 1. Framgångsfaktorer och hinder vid införande av e-tjänster i kommunal verksamhet : Hur förbättrar man e-tjänster genom offensiv kvalitetsutveckling med kunden i centrum?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Peter Danestad; Dragana Markovic; [2018]
  Nyckelord :Leadership; e-government; e-services; Total quality management; TQM; participation; public sector.; Ledarskap; e-förvaltning; e-tjänster; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; delaktighet; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. LÄS MER

 2. 2. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Nyckelord :innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Sammanfattning : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av operativt inköp : Fallstudie på Uddeholms AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andréa Norberg; [2018]
  Nyckelord :Lean; Administration; Operational Purchases; Waste; Information Management in purchasing; Continuous Improvement; Improvement Tools; Lean; administration; operativt inköp; slöserier; informationshantering inom inköp; ständiga förbättringar; förbättringsverktyg;

  Sammanfattning : Purpose: Investigate operational purchasing in industrial companies in Sweden. Furthermore, the study aims at investigating how companies work with continuous improvements in the operational purchasing process, measuring and evaluating results. LÄS MER

 4. 4. Fostering Innovation and Trust when Contracting Service Suppliers : A Case Study at a Retail Company

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonas Florén; Marcus Kian Rousta; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Manufacturing and retail companies outsource their logistics activities to third party logisticsproviders to focus on, and enhance, core competencies. Outsourcing is associated with severalbenefits, e.g. decreasing costs and more flexibility, but it also inherent risks. LÄS MER

 5. 5. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabella Arnius; [2016]
  Nyckelord :Performance measurement; OEE; prioritizing; improvement; visual manufacturing;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. LÄS MER