Sökning: "mätguide"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mätguide.

  1. 1. Effektiv produktion genom plaggmåttlista : Kommunikation mellan konfektionsföretag och leverantör

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Dajana Corkovic; [2017]
    Nyckelord :Garment measurement chart; effective product development; communication with supplier; measurement guide; production; Plaggmåttlista; effektiv produktutveckling; kommunikation med leverantör; mätguide; produktion;

    Sammanfattning : Det är idag vanligt att konfektionsföretagen inte gör sina egna mönster till produktion. Istället skapar de tydliga produktionsspecifikationer och måttlistor som skickas till leverantör för att påbörja en produktutveckling och produktion. LÄS MER