Sökning: "mätmetoder lean"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mätmetoder lean.

 1. 1. Avfallshantering och kvalitetsstyrning för effektiv reducering av avfallsproduktion : En fallstudie genomförd på Cloetta Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; David Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Waste and Quality Management; Waste Production; Defects.; Avfallshantering; kvalitetsstyrning; avfallsproduktion; defekter.;

  Sammanfattning : Användningen av naturliga resurser ökar allt mer och därmed även dess knapphet. I organisationer finns det en överdriven användning av naturtillgångar då en del inte används till sitt primära syfte, vilket kan ses som en form av slöseri. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och analys av förbättringspotential vid en produktionsanläggning : En fallstudie på CGI Printing Services

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Halvarsson; Martin Löwhagen; [2014]
  Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Print; Enveloping; Lean; Värdeflödesanalys; Print; Kuvertering;

  Sammanfattning : CGI är ett av världen största IT-tjänsteföretag med säte i Kanada. I Sverige erbjuder CGI flera tjänster där Business Process Services (BPS) är en av dem. Inom BPS finns grupperingen Data Documenting Services (DDS). DDS:s uppgift är att förmedla meddelanden till och mellan såväl människor som företag, via olika kanaler. LÄS MER

 3. 3. Lokalbedövning : ett förbättringsprojekt på Hallands sjukhus Varberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Lena Svensson; [2011]
  Nyckelord :Communication in Organizations; Health Care; Improvement; Lean; Organizational Learning; Quality Assurance; Total Quality Management; TQM; förbättringsarbete; förbättringsprojekt; kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård; lean; Total Quality Management; TQM; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Operationsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg har genomfört ett förbättringsprojekt för att se hur flödet med att ge lokalbedövning (blockad) inför operation kan optimeras. Projektets mål var att spara tid på operationssalen genom snabbare byten, förbättra miljön för patienter och personal och samtidigt säkerställa fortsatt god patientsäkerhet och gott bemötande. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården : En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lovisa Jonsson; Linda Larsson; [2008]
  Nyckelord :förändringsprinciper; förändringsarbete; logistik; lean production; processorientering; flödesorientering; theory of constraints; time based competition; supply chain management; Genombrott; Advanced access; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården har höga krav som branschen har svårt att uppfylla. Logistik har fått en ökad betydelse inom sektorn och handlar i detta fall om att på kortast tid få en patient färdigbehandlad. Denna rapport tar fram logistiska förändringsprinciper som är framgångsrika i hälso- och sjukvården. LÄS MER