Sökning: "mätningar"

Visar resultat 1 - 5 av 2528 uppsatser innehållade ordet mätningar.

 1. 1. Betalningstransaktioner med blockkedjeteknik i en pantmaskin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Max Eriksson; Oliver Borgström; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Cryptocurrency; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps; Blockkedja; Kryptovaluta; NodeJS; Ganache; MetaMask; Marvelapps;

  Sammanfattning : Digitalisering och automatisering av mjukvara utvecklas i stor utsträckning varje dag. Syftet med denna studie är att implementera blockchain-teknologi i ett transaktionsbaserat system och ta reda på om och hur väl det kan ersätta dagens fungerande system. LÄS MER

 2. 2. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Loka Cehlin Norrman; [2022]
  Nyckelord :Solanum dulcamara; besksöta; mykorrhiza; AM; DSE; Inokulering; genotyp; fenotyp; friland; odlingskammare;

  Sammanfattning : Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Towards a tunable, wide-band acoustic transducer operating in the quantum regime.

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Abel Hugot; [2022]
  Nyckelord :Hybrid quantum systems; Acoustics; Impedance matching; SQUIDs; Hybrida kvantsystem; Akustik; Impedansanpassning; SQUIDs.;

  Sammanfattning : In the past decade we have seen fast development of new quantum technologies that promise to revolutionise communications and computing. Many different routes are explored to physically implement such quantum technologies. Among others, we can mention superconducting circuits, spin-based devices and photonic devices. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Nyckelord :blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. LÄS MER

 5. 5. How does the performance of NEAT compare to Reinforcement Learning?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examined the relative performance of Deep Reinforcement Learning compared to a neuroevolution algorithm called NEAT when used to train AIs in a discrete game environment. Today there are many AI techniques to choose from among which NEAT and RL have become popular alternatives. LÄS MER