Sökning: "mätosäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet mätosäkerhet.

 1. 1. Kvalitetsutvärdering av höjdbestämning med GNSS-teknik : Variansanalys av enkelstations-RTK och nätverks-RTK

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna-Mia Andersson; Elinor Persson; [2021]
  Nyckelord :GNSS; Network-RTK; Single station-RTK; ANOVA; Enkelstation-RTK; Nätverks-RTK; GNSS; Envägs-ANOVA;

  Sammanfattning : GNSS-teknik ersätter i allt högre grad terrester mätteknik, dels på grund av sin enkelhet och dels på grund av att den är mindre kostsam än traditionella metoder. En vanlig förekommande GNSS-teknik är RTK (Real Time Kinematic) som är en teknik som beräknar en position i realtid genom bärvågsmätning. LÄS MER

 2. 2. Studie av mätosäkerhet hos punktmoln skapade med Matterport Pro2 3D-kamera vid IR-skanning i olika ljusförhållanden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Markus Belander West; [2020]
  Nyckelord :Matterport; 3D-camera; SLAM; IR scanning; Light conditions; Matterport; 3D-kamera; SLAM; IR-skanning; Ljusförhållanden;

  Sammanfattning : Med den tekniska utvecklingen inom 3D-skanning det senaste decenniet har användningen av punkmolnsdata ökat signifikant. För att skapa dessa punkmoln används en mängd olika metoder och instrument. Bland annat används ofta fotogrammetri, terrester laserskanning eller mobil laserskanning. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 4. 4. Ionospheric Models for GNSS Measurements

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carolina Offenbacher; Ellen Thornström; [2020]
  Nyckelord :GNSS; ROTI; TEC; ionospheric turbulence; GNSS; ROT; TEC;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for higher precision when using Global Navigation Satellite Systems, GNSS, for positioning. The measurement uncertainty depends on multiple factors and one of them is the ionosphere. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av Galileo GNSS med statisk mätning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Carlsson; Johan Johansson; [2020]
  Nyckelord :Galileo; GNSS; Static surveying; Galileo; GNSS; Statisk mätning;

  Sammanfattning : Galileo är ett Global Navigation Satellite System (GNSS) som används för positionering. Förutom Galileo finns även Global Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS) vilka är de idag enda fullt operativa systemen. LÄS MER