Sökning: "mättnad"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet mättnad.

 1. 1. Grad av mättnad hos röd som signalfärg och dess påverkan på effektivitet vid användning av en webbsida

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elin Forsberg; Lovisa Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Effektivitet; Färgmättnad; Webbsida; Röd; Användbarhet;

  Sammanfattning : Röd färg används ofta som signalfärg på webbsidor i syfte att dra till sig uppmärksamhet eller för att förtydliga funktioner som exempelvis avbryt eller avsluta. Detta innebär att om den röda färgen används på rätt sätt så skulle den kunna bidra med ökad effektivitet på webbsidan. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara mättnad : En kvalitativ studie om värdeskapande hos lokala matproducenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katarina Lundgren; Carl Wickström; Isabelle Wirblad; [2019]
  Nyckelord :Lokala matproducenter; värdeskapande; upplevelse; marknadsföring; positionering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera och klarlägga de styrkor och möjligheter som lokala matproducenter besitter och kan tillvarata för att positionera sig samt främja kundens värdeskapandeprocess. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 3. 3. Dietfoder för viktminskning för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Tochtermann; [2019]
  Nyckelord :övervikt; viktminskning; hund; dietfoder; nutrition; mättnad;

  Sammanfattning : Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. LÄS MER

 4. 4. Ljudreduktion i ventilationskanaler

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Lucas Westin; Jimmy Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport för kandidatexamensarbete inom ljud och vibrationer riktar sig åt att undersöka beteendet av ljudreduktion för låga frekvenser och se när brytpunkten för så kallat breakout noise uppstår. Fokus ligger kring huruvida det finns en mättnad i ljudreduktion, enligt teori, på 6 dB per meter av ljuddämpare under 250 Hz. LÄS MER

 5. 5. Informations- och kommunikationsteknik i förskolan : -en kvalitativ studie om pedagogers förutsättningar för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Hägglöf; Karin O´Dwyer; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förutsättningar; IKT; implementering; inställning; kompetens; läroplansförändringar; pedagoger.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar pedagoger i förskolan uppfattar att de har för att implementera IKT i verksamheten. Detta då förändringar kring användandet av IKT gjorts i den nya läroplanen (Skolverket, 2018). LÄS MER