Sökning: "mål med produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden mål med produktutveckling.

 1. 1. Planeringens inverkan på produktutvecklingstiden : Utmaningar vid hög komplexitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Isabella Davéus; Edvin Ramberg; Sofia Charlotta Holm Öste; [2021]
  Nyckelord :Complexity; Formal methods; Interdependence of activities; MEMS; Planning; Planning methods; Product development; Product development process; Project planning; Timeplan; Beroende aktiviteter; Formella metoder; Komplexitet; MEMS; Målsättning; Planering; Produktutveckling; Produktutvecklingsprocess; Projektplanering; Tidplan;

  Sammanfattning : Företag som utvecklar produkter strävar mot att korta ner sin utvecklingstid för att kunna bibehålla konkurrenskraft samt snabbare realisera vinster. Parallellt har den tekniska utvecklingen resulterat iatt produkters komplexitet ökat. Det har medfört att osäkerheten i början av projekt och beroendet mellan utvecklingsaktiviteter ökat. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av arbetsmetodik för Design for Assembly genom en exempelprodukt - För produktutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Samuel Broström; [2021]
  Nyckelord :Design for Assembly DFA ; Produktutvecklingsprocess PU-process ; Riktlinjer; Konceptförslag; Design for Assembly DFA ; Produktutvecklingsprocess PU-process ; Riktlinjer; Konceptförslag;

  Sammanfattning : ESAB har beslutat att analysera om en Design For Assembly (DFA) metodik går att implementera med syfte att sänka monteringstiden och utveckla deras produktutvecklings-process (PU-process). Målet för det här projektet är således att presentera hur en arbetsmetodik inom DFA kan tillämpas genom att undersöka en exempelprodukt, rullbock. LÄS MER

 3. 3. Hölje till övervakningsplattform för gnagare i försöksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anders Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Product development; animal trials; enclosure; water tight; Produktutveckling; Maskinteknik; Materialteknik; Försöksdjur; hälsoövervakning; hölje; vattentätt;

  Sammanfattning : Försöksdjursverksamhet är en viktig del inom läkemedelsutveckling och annan forskning, men svårigheterna i att övervaka djurens hälsa och aktivitet utan att stressa dem gör att en hel del studier får opålitliga resultat. Idag sker mycket av övervakningen antingen manuellt av personal som tittar till djuren, eller med automatiska metoder som innefattar något stressande moment. LÄS MER

 4. 4. Interorganisatorisk samverkan i utvecklingsprojekt inom infrastruktur : Ett arbete kring organisationsstruktur och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Anna Johansson; Linnéa Lundbäck; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational collaboration; Infrastructure; Changes in project plan; Decision making; Interorganisatorisk samverkan; Infrastruktur; Ändringar i projektplan; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Inom stora infrastrukturprojekt finns det en risk att saker inte går enligt plan. Detta kan bero på oförutsedda händelser och kan resultera i överskriden budget och/eller tidplan. Dessa oförutsedda händelser kan vara allt ifrån att det saknas ett godkännande att få påbörja ett bygge, till att vädret påverkar planerna. LÄS MER

 5. 5. Scaling Up Customer Project Management : The Role of Customisation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Clara Bubenko; Melker Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Project management; Customer project management; Scale-up; Customisation; Standardisation; Project management; Customer project management; Scale-up; Customisation; Standardisation;

  Sammanfattning : Many organisations aim to grow and increase their profitability, yet not many start-ups manage to survive beyond birth. The transformation into a well-established enterprise is generally seen as a big obstacle to tackle. LÄS MER