Sökning: "mål- och resultatstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden mål- och resultatstyrning.

 1. 1. Förvaltningsstyrning och dess implementering : En studie om Karlskrona kommuns äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Veronica Lindvall; [2019]
  Nyckelord :NPM; implementation; management; elderly care; welfare; Street-level bureaucracy; NPM; effektivisering; implementering; förvaltningsstyrning; mål och resultatstyrning; äldreomsorg; välfärdstjänster; närbyråkrater;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the management of Karlskrona municipality's elderly care. The aim is to examine how the management is related to the theory of New Public Management. In addition, the study will investigate how the administration's employees, in this case the caregiver, respond to the management. LÄS MER

 2. 2. En situationsanpassad dokumentation - en fallstudie om implementering av pedagogisk dokumentation i förskolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Pettersson Rydberg; [2018]
  Nyckelord :mål- och resultatstyrning; New Public Management; förskola; tjänsteman; gräsrotsbyråkrat; pedagogisk dokumentation; Skolverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska skolsystemet har kritiserats för dess mål- och resultatstyrning med ökade krav på administrativa uppgifter i form av dokumentation för de skolanställda. Fokus på mätbara mål- och resultat är en del av styrningsmodellen New Public Management som har reformerat den offentliga förvaltningen. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningens förvirrande förvandling : En beskrivande idéanalys av regeringens styrning av den statliga förvaltningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Svahn; [2018]
  Nyckelord :Management by obectives and reults; Management by trust; Tillitsbaserad styrning; Mål- och resultatstyrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. New Public Management i svenska förskolor : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar och därmed ser på arbetssituationen på kommunala förskolor jämfört med privata förskolor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Delin Botrous; [2018]
  Nyckelord :Management; Organization; New Public Management; Documentation; Goal and Result Management; Management; Organisation; New Public Management; Dokumentation; Mål- och Resultatstyrning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate if preschool teachers work and experience the work situation in the same way in private preschools compared to municipal preschools in Stockholm County. A qualitative method was used to accomplish the study, where semistructured interviews were used to gather data, in the form of semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Att leda äldreomsorg i skuggan av New Public Management : En kvalitativ studie om enhetschefers syn på reformer inspirerade av New Public Management i den kommunala äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Binyam Solomon; Fredrik Norberg; Mathias Eriksson; [2018]
  Nyckelord :New Public Management; äldreomsorg; enhetschef; mål- och resultatstyrning; konkurrensutsättning; budget; marknadisering;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1980-talet har den svenska välfärden implementerat en förvaltningspolitisk doktrin om styrning- och ledning lånade från det privata näringslivet. Till dessa idéer räknas bland annat mål-och resultatstyrning, konkurrensutsättning, beställar- och utförarmodeller och kundvalsmodeller. LÄS MER