Sökning: "måla till musik i förskola"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden måla till musik i förskola.

 1. 1. Barnlitteraturen i förskolan : Hur används den för att främjaspråkutvecklingen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Hidekrans; [2016]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Förskola; Språkutveckling; Språkmiljö; Samspel;

  Sammanfattning : Inledning: Att barn får utveckla sitt språk är viktigt. Det finns många möjligheter att arbeta utifrånbarnlitteratur i förskolan för att främja barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Musik är något som alla kan fångas i : en studie om musikens roll i tematiskt arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emma Nilsson; Frida Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :förskola; musik; tematiskt arbete; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen baseras på en kvalitativ forskningsmetod och behandlar området musik i tematiskt arbete. Det som undersökts i studien är musikens roll i tematiskt arbete i förskolan, om musiken används som ett mål i sig eller som ett medel för andra ämnen. Metoden för studien är kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Det kändes bra i hjärnan : En studie om hur barn i förskola och förskoleklass uttrycker sina känslor för musik med målandet som stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Mona Lindeberg; Sara Knast; [2011]
  Nyckelord :musik; barn; förskola; känsla; måla;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå hur barns känslor kan påverkas av musik i den skapande verksamheten. Detta gör vi genom att utgå från vår hypotes att musik av skilda karaktärer påverkar barn på olika sätt. Undersökningen är baserad på 15 barn i förskola och skola. LÄS MER