Sökning: "målformulering process"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden målformulering process.

 1. 1. Private Equity : En kvalitativ studie av hur några svenska Private Equity bolag skapar värde i sina portföljbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Persson; Roy Österborg; [2021]
  Nyckelord :Private Equity; PE; Värde; Värdeskapande aktiviteter; Målformulering; Strategisk planering; Humankapital;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur några svenska private equity bolag arbetar för att skapa värde i sina portföljbolag. Tidigare studier har huvudsakligen gjorts på amerikanska och brittiska företag och det är därför av intresse att undersöka svenska private equity bolag. LÄS MER

 2. 2. Cykelplaner i Stockholms län : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sven-Åke Yashar Khezri Kraim; [2019]
  Nyckelord :Cykel; Cykelplan; Hållbar infrastruktur; Miljö;

  Sammanfattning : Cykelandelen i landet har historiskt varit betydligt högre, men i och med miljöfrågans ökande popularitet och tidskritiska natur har intresset återigen väckts för detta klimatsmarta transportmedel. Sedan början av 2000-talet har det börjat planeras för cyklande i form av specifika cykelplaneringsdokument, s.k. cykelplaner. LÄS MER

 3. 3. Ett målmedvetet byggande : En studie om hur målsättning påverkar produktionen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Adam Jangetun; Anna Iisakka; [2017]
  Nyckelord :Mål; målarbete; byggproduktion; motivation; lönsamhet;

  Sammanfattning : Ett mål definieras som syftet med en handling. Studier har visat att arbete med mål bidrar till ökad motivation, prestation och därmed ökad lönsamhet (Latham & Locke, 2013). Denna rapport är utförd i samarbete med Skanska Sverige AB. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt : En kvalitativ studie om möjliggörande av uppföljning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Andreas Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :IT-projekt; Affärsnytta; Benefits Management; SMF; Projektmål; Uppföljning;

  Sammanfattning : IT-projekt har ofta ett bakomliggande syfte att bidra med ökad affärsnytta, ökad flexibilitet, effektivare arbetssätt, eller ökad kundnöjdhet. Uppföljning av affärsnytta förpassas ofta till förmån för klassiskt definierade framgångsparametrar inom projektledning, tid, budget och resultat. LÄS MER

 5. 5. BIM - ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 : En fallstudie över användandet av BIM år 2015 med hänsyn till mängdavtagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Henric Selméus; [2015]
  Nyckelord :BIM; VDC; Quantity Take-Off; Construction Management; Building Information Model; Mängdavtagning; Byggproduktion; Byggprocessen; Byggnadsinformationsmodell; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The primary purpose is to demonstrate that constructors, which use BIM, contributes to a more efficient work and economic value to the process of construction projects. This, by showing that a fundamental use of BIM in "quantity take-off” is a financial gain. LÄS MER