Sökning: "målgrupp kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden målgrupp kvinna.

 1. 1. Genus, estetik & gränssnitt : En empirisk studie om hur användarupplevelse påverkas genom genuskodning av gränssnitt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Connysson; Marcus Jarlevid; [2020]
  Nyckelord :Colouration; gender norms; gender stereotypes; UX; HCI; Färgsättning; genusnormer; genusstereotyper; UX; HCI;

  Sammanfattning : HCI och interaktionsdesign är starkt kopplade till användarupplevelse (UX), som innebär att fokusera på användarupplevelse och att prioritera mänskliga värderingar, samt etiska och politiska ideal som ofta är närvarande inom HCI.  Studiens syfte har varit att undersöka om genusstereotypisk design samspelar med hur människor av genuset man eller kvinna upplever den, samt att undersöka normativa genusstereotyper som påverkar hur gränssnitt designas beroende på om dess målgrupp är män eller kvinnor. LÄS MER

 2. 2. iDeal på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av iDeal of Swedens kommunikation med sina följare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Hanna Hellström; [2018]
  Nyckelord :Ideal; statussymboler; lyxkonsumtion; semiotik; iDeal of Sweden;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att se hur iDeal of Sweden kommunicerar med sin målgrupp genom de bilder och texter de publicerar på sitt Instagramkonto. Vi såg ett problem med att företag konstruerar en viss bild av verkligheten som kan komma att påverka unga tjejer. LÄS MER

 3. 3. Normbrytande eller stereotypisk? - En semiotisk bild- och textanalys av livsstilsmagasinen Café och Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Nathalie Liborius; [2017]
  Nyckelord :livsstilsmagasin; genus; identitet; stereotyper; representationer; maskulinitet;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle som är i ständig utveckling och medier påverkar människan i allt större utsträckning. Det är främst de unga som blir påverkade av dessa medier. LÄS MER

 4. 4. Medias påverkan på unga kvinnor : En litteraturöversikt om ätstörningar, negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabelle Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Media; Sociala medier; Kroppsuppfattning; Ungdomar; Kvinnor; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Introduktion Att som ung kvinna växa upp i dagens samhälle ställer stora krav på förmågan att hantera samhällets ideal. Då det visat sig att unga kvinnor är de främsta användarna av sociala medier är det av intresse att undersöka om det finns en negativ påverkan av media hos denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Resan mot ett nytt liv En kvalitativ intervjustudie om kvinnors återhämtningsprocess efter uppbrottet från en nära relation med våld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Natalie Johansson; Ida Karlsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Våldsutsatt kvinna; Våld i nära relationer; Nätverkets betydelse; Gruppens effekt; Självständigt liv; Empowerment; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tidigare våldsutsatta kvinnors situation kan se ut minst ett år efter ett uppbrott från en relation med våld, både utifrån kvinnors och professionellas perspektiv. Studiens fokus var hur kvinnors återhämtningsprocess kan se ut och vilka faktorer som kan vara betydelsefulla för en god återhämtning. LÄS MER