Sökning: "målgrupp segmentering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden målgrupp segmentering.

 1. 1. Vad gillar idrottspubliken? : En kvalitativ studie om hur svenska elitidrottsföreningar kan engagera olika delar av idrottspublik på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elin Tapper; Kristina Hansson; [2018]
  Nyckelord :Segmentation; target group; Content; Social media; Engagement; Sport Fans; Segmentering; Målgrupp; Innehåll; Sociala medier; Engagemang; Idrottspublik;

  Sammanfattning : This study aims to give answers to what type of content, published by professional sport organizations on social media, can engage Swedish sport fans. The definition of "engagement" is based on subjective motives and can be expressed in various forms. LÄS MER

 2. 2. Social Media: How to Interact with Millennials and Make Use of Self-Segmentation : A Case Study of Swedish Millennials’ Behavior on Facebook

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Andersson; Kevin Arnvaller; [2017]
  Nyckelord :Social Media; Segmentation; Customer engagement; Millennial Generation; Facebook; Self Segmentation; Influential Profiles; sponsored Content; Suggested Posts; Social Media; Segmentering; Kundkontakt; Millennial Generationen; Facebook; Själv-Segmentering; Inflytelserika Profiler; Förslagna-Inlägg;

  Sammanfattning : Social media are online accommodations where users can interact with other users, which has become a phenomenon that has grown and completely exploded over the past decade. Companies are well aware of this and has invested a large amount of resources in order to establish a better contact with their customers. LÄS MER

 3. 3. Datadriven beslutsfattning : Beslutsfattning i mindre företag med hjälp avdatainsamling, visualisering och segmentering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Patric Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Decision making; data collection; visualization; data management; segmentation; data; small companies; data-driven decision making; Beslutsfattning; datainsamling; visualisering; datahantering; segmentering; data; mindre företag; datadriven beslutsfattning;

  Sammanfattning : For smaller business it is important to have good and concrete data to make decisions because there are no big margins to test and fail or go on intuition. The purpose of this study is to create an understanding of how data can be used as a decision-making tool in small business. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsstrategier inom småföretag : Intuition eller taktiskt val?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Wangärd; Martina Hultqvist; [2016]
  Nyckelord :Marketing strategy; Small business; the STP-process; Segmentation; Targeting; Positioning; Marketing mix; Relationship marketing; Networking; Marknadsföringsstrategi; Småföretag; STP-processen; Segmentering; Targeting; Positionering; Marknadsföringsmixen; Relationsmarknadsföring; Nätverk;

  Sammanfattning : Small businesses are the largest employers in Sweden and employ most people on the labour market. Therefore they are considered one of the most important components for an economic growth in a country. However small businesses have problems regarding profitability and survival on the market. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring och reklam på Facebook : påtvingad marknadsföring vs tillståndsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Foss; Johanna Mikkelä; [2015]
  Nyckelord :Facebook; social networks; marketing; advertising; impact; Facebook; sociala nätverk; marknadsföring; reklam; påverkan;

  Sammanfattning : I takt med att användandet av sociala nätverk ökar så sker även en ökning av marknadsföring och reklam på dessa plattformar. Det största sociala nätverket idag är Facebook som har cirka 1,5 miljarder användare. LÄS MER