Sökning: "målgruppens upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden målgruppens upplevelser.

 1. 1. Det är också så här...Varför ska han komma till frivården? : Frivårdsinspektörers upplevelser i arbete med irreguljära migranter dömda för brott

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Karin Erixon; [2022]
  Nyckelord :borders; dilemma; exclusion; irregular migrant; probation inspector; prevent recidivism; reintegration; dilemman; exkludering; frivårdsinspektör; förebygga återfall i brott; gränser; irreguljär migrant; återintegrering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka manifestationer av en exkluderande migrationslagstiftning i en inkluderande frivårdspraktik. Fokus har legat på frivårdsinspektörers egna upplevelser av möjligheter att utföra sitt uppdrag i relation till irreguljära migranter dömda för brott, samt de sätt på vilka man förhåller sig till svårigheter och dilemman i det praktiska arbetet. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av regnbågen : Våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Viktor Larsson; Jessica Kedziora; [2022]
  Nyckelord :barriers; difficulties; help-seeking behavior; intimate partner violence; LGBT; HBTQ; hinder; hjälpsökande; svårigheter; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa översiktsstudie var syftet att undersöka vad forskning har identifierat som svårigheter för våldsoffer i samkönade parrelationer i deras hjälpsökande beteende av formella källor, samt hur de upplever det stödet de söker. Efter en innehållsanalys identifierades olika svårigheter som kunde vara barriärer i HBTQ-personers hjälpsökande beteende som sedan analyserades utifrån konstruktivistiska teorier. LÄS MER

 3. 3. ”Allergi mot ovisshet” : En kvalitativ dokumentstudie av målgruppens egna upplevelser av generaliserat ångestsyndrom (GAD)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofie Jörgensen; Andréas Rootzén; [2022]
  Nyckelord :Generalized Anxiety Disorder GAD ; the targets group’s experiences; stigma; risk society; podcast; thematical analysis; Generaliserat ångestsyndrom GAD ; målgruppens upplevelser; stigma; risksamhälle; podcast; tematisk analys;

  Sammanfattning : This study aims to gain an increased understanding of generalized anxiety disorder based on how the target group describe their experiences. The data was gathered through podcasts where people with GAD talked about their life situation, what strategies they use to manage general anxiety and what they think relieves general anxiety. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju det viktigaste jobbet vi har att ta hand om våra äldre" : En kvalitativ studie berörande hemtjänstpersonalens kvarvarande i yrket utifrån ett enhetschefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Maja Nordin; Camilla Pacheco Schymberg; [2022]
  Nyckelord :home care work; home care workers; remaining in the profession; working conditions; arbetsvillkor; hemtjänstarbete; hemtjänstpersonal; kvarvarande it;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att undersöka faktorer kring hemtjänstpersonalens kvarvarande i yrket samt personalens arbetsvillkor. Datainsamlingen utfördes genom en kvalitativ intervjustudie med fyra enhetschefer inom både privat och kommunal hemtjänst. LÄS MER

 5. 5. Legitimerade psykoterapeuters perspektiv på den avslutande processen i psykodynamisk psykoterapi med unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johansson Marie; [2021]
  Nyckelord :Psychotherapy endings; Termination; Psychodynamic psychotherapy; Young adults; Psykoterapi avslut; Avslut; Psykodynamisk psykoterapi; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Inledning: Avslut kan väcka olika känslor. Unga vuxna ska lämna barndomen och tonårstiden för att starta sitt eget vuxenliv. Psykisk ohälsa har ökat bland unga, en del söker psykoterapi, men många hoppar av. LÄS MER