Sökning: "målgrupper turism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden målgrupper turism.

 1. 1. Som man tilltalas får man resa : En stilistisk och systemisk-funktionell analys av resmålsbeskrivande text

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Disa Braun; [2016]
  Nyckelord :stilanalys; systemisk-funktionell grammatik; turism; charter; målgrupp; resor;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida språket skiljer sig åt i resmålsbeskrivningar riktade till två olika målgrupper hos en reklambyrå – erfarna livsnjutare och en bredare allmänhet. Metoden som används i undersökningen är en kombination av stilistisk analys och systemisk-funktionell grammatisk analys. LÄS MER

 2. 2. Varför flyttar ingen hit? : en studie av landsbygdskommuners arbete med varumärkesbyggande insatser och platsmarknadsföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Oskarsson; [2015]
  Nyckelord :Place marketing; place branding; urbanization; destination brand; Platsmarknadsföring; varumärkesarbete; urbanisering; offentliga varumärken.;

  Sammanfattning : Sverige är idag det EU-land som urbaniseras allra snabbast och mer än var femte svensk lever nu i en storstad. Utvecklingen kan delvis härledas till en strukturomvandling i ekonomin, från en industriell till en post-industriell ekonomi, med stark tillväxt i branscher som driver den urbana utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring via evenemang av enmindre stad för att bidra tilldestinationsutveckling : Fallstudie Karlstad med exempel Putte i Parken ochSvenska Rallyt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Malin Carlsson; Anna Larsson; Magnus Larsson; [2015]
  Nyckelord :marketing; events; destination development; marknadsföring; evenemang; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism har blivit ett globalt fenomen och det finns olika anledningar till varför människor väljeratt resa. Det är viktigt att kunna erbjuda olika aktiviteter för att locka olika målgrupper tilldestinationer. LÄS MER

 4. 4. Kommunicerande kommuner : Så arbetar tio av Sveriges kommuner med sina turisthemsidor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanna Johansson; Annelie Blixt; Erika Winther; [2013]
  Nyckelord :Tourist websites; social media; web 2.0; Sweden’s municipalities; tourism; web development; Turisthemsidor; sociala medier; web 2.0; Sveriges kommuner; turism; webbutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en fortsättning på kandidatuppsatsen Sveriges kommuners turisthemsidor – En studie om var Sveriges kommuner befinner sig i webbutvecklingen i relation till web 2.0 genomförd av Johansson och Winther som är två av författarna till denna studie. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av det flexibla offentliga rummet : Torget i Leksand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christian Thunarf; [2012]
  Nyckelord :flexibel gestaltning; flexible urban design; offentliga rum; public; square; torg;

  Sammanfattning : I takt med ökande urbanisering fluktuerar befolkningsmängden allt kraftigare i små orter och många är beroende av turism. Leksand är en av de orter som upplever en kraftig tillströmning av turister under sommaren. Stora ytor står tomma över vintern och påverkar livet i centralorten negativt. LÄS MER