Sökning: "målhierarki"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet målhierarki.

 1. 1. Chefers förhållningssätt till mål inom målstyrning i offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Kristin Andersson; Sophia Blanehögh; [2013]
  Nyckelord :Management by objectives; objective; public sector; communication; institutional theory; values; work; Målstyrning; mål; offentlig verksamhet; kommunikation; institutionell teori; värderingar; arbetssätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målstyrning är ett ofta tillämpat verktyg i offentlig verksamhet där övergripande mål uppstår på politisk nivå och sedan bryts ner genom en målhierarki för att fungera på respektive nivå. Målstyrning innebär att mål sätts för en verksamhets delar eller helhet och målens syfte är att berörda aktörer ska arbeta i samma riktning. LÄS MER

 2. 2. Diffusa mål och kreativa aktörer : Målstyrning inom Riksteatern

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Moa Thenstedt Åkerström; Carolina Karström; [2012]
  Nyckelord :Målstyrning; organisationskultur; målhierarki; målformulering; Riksteatern;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationen Riksteatern förankrar sina mål i verksamheten och hur dessa implementeras i medarbetarnas vardag. Studien har en kvalitativ ansats och en fallstudie genomfördes på Riksteatern. Ett flertal intervjuer gjordes med nyckelpersoner inom organisationen. LÄS MER