Sökning: "målinriktat bekvämlighetsurval"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden målinriktat bekvämlighetsurval.

 1. 1. Stöd till barn med föräldrar med psykisk ohälsa : Hur barn som anhöriga erbjuds stöd och möjligheter respektive hinder i det arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Sandqvist; Sara Åkerlund; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; Mental illness; Mental ill-health; Children as close relatives; Psychiatry.; Barnperspektiv; Psykisk ohälsa; Psykisk sjukdom; Barn som anhörig; Psykiatri.;

  Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för hur kuratorer inom psykiatrin upplever sitt arbete med att stödja barn som anhöriga till förälder med psykisk sjukdom/ohälsa. Utifrån ett kombinerat urval bestående av målinriktat urval och bekvämlighetsurval rekryterades fem respondenter från två orter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Vilken påverkan har ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen på balansen mellan arbete och privatliv? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elma Viden; Felicia Jansson; [2021]
  Nyckelord :work-life balance; stress; arbetspsykologi; digitalisering; flexibelt arbete; tillgänglighet; stress;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken påverkan ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen har på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vidare avsåg studien att undersöka dess eventuella påverkan på stress. LÄS MER

 3. 3. Relationen Mellan Internal Branding Processer och Lärares Organisatoriska Engagemang : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maja Klint; Valeria Misija; [2021]
  Nyckelord :Organisatoriskt Engagemang; Internal Branding; Organisationsutbildning; Intern Kommunikation; Offentlig Sektor;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var undersöka de effekter internal branding processer, intern kommunikation och organisationsutbildning, hade på lärares organisatoriska engagemang inom en svensk kommun. Studien byggde på en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Generation Y och Employer Branding : En kvalitativ studie av vad unga vuxna i kommunikatörsyrket söker hos en arbetsgivare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lova Enbjärde; Emma Andersson; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Generation Y; Kommunikatörsyrket; Employer Branding; Motivation; Attraktivitet; Employee Retention;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad som attraherar och motiverar individer från generation Y i kommunikatörsyrket att söka sig till en viss arbetsgivare. Studien genomfördes med kvalitativ forskningsansats i form av semistrukturerade digitala intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Handledning - en förväntan om att nå förändring En kvalitativ studie om specialpedagogisk handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Blad; Malin Hedlund; Ida Särnholm; [2020-01-16]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; specialpedagogik; handledning; arbetslag;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några specialpedagoger, rektorer och pedagoger, inom befintliga arbetslag, uppfattar den handledning som utövas av skolans specialpedagog i arbetslagen.Teori:Systemteorin används i denna studie som teoretiskt ramverk med fokus på de centrala begreppen; helhet och delar, relationer, här-och-nu-tänkande, cirkularitet samt möten mellan och inom system. LÄS MER